Sökning: "lina abbas"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden lina abbas.

 1. 1. ”Han offrades på grund av sitt rena samvete” : En kvalitativ diskursanalys om hur Abbas Rezai gestaltades i svensk nyhetsjournalistik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Malin Larsson; Lina Almius Cederstav; [2016]
  Nyckelord :Abbas Rezai; Honor killing; Honor based violence; Barometern; Expressen; qualitative discourse analysis; media and crime; news journalism;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how Abbas Rezai, the first male victim of honor- related violence that received media attention in Sweden, was portrayed in swedish news journalism. The questions examined were: How was Abbas Rezai and the perpetrators portrayed in swedish news journalism and how did the portrayal of the characters change over time. LÄS MER

 2. 2. En studie om uppföljning av kundavhopp inom Swedbank

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Lina Poles; Abbas Kapasi; Lena Razavy; []
  Nyckelord :kundrelationer; kundlojalitet; kundavhopp;

  Sammanfattning : Relationskapandet är essentiellt inom bankbranschen. Detta för att skapa en god förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Dock kan kundrelationer leda till ett kundavhopp av olika orsaker. Vidare väcker detta intressanta frågor till huruvida svenska banker arbetar vid uppföljning av kundavhopp. LÄS MER