Sökning: "lina frank"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden lina frank.

 1. 1. Konfliktmineraler och internationellt ansvarstagande: En studie av Dodd-Frank Act 1502 och dess påverkan på stabiliteten i Demokratiska Republiken Kongo

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Höeg Karlsson; Lina Niklasson; [2015]
  Nyckelord :Konfliktmineraler; Dodd- Frank Act; DR Kongo; USA; normteori; stabilitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tävlan om kontroll över utvinning av eftertraktade mineraler i DR Kongo har lett till blodiga strider med förödande konsekvenser för civilbefolkningen. Landet är idag mycket fattigt och instabilt trots stora naturrikedomar. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionen av ett problem - En diskursiv analys kring legaliseringsdebatten av cannabis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lina Carlsiö; Niklas Skoogh; [2013]
  Nyckelord :Bacchi; discourse analysis; cannabis; legalization; media; diskursanalys; legalisering; governmentality; socialkonstruktivism; Social Sciences; Languages and Literatures; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Author: Lina Carlsiö & Niklas Skoogh Title: Konstruktionen av ett problem – En diskursiv analys kring legaliseringsdebatten av cannabis. Supervisor: Malinda Andersson Assessor: Roberto Scaramuzzino In the fall of 2012 and spring of 2013 there was a debate about a proposition made by the major of Copenhagen, Frank Jensen, about a legalization of cannabis. LÄS MER

 3. 3. Projektledning i offentlig sektor : En studie av strategi i ESF-finansierade projekt

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lina Svanström; Oskar Frank; [2010]
  Nyckelord :Project managing; steering group; stakeholders; public sector; uncertainty; Projektledning; styrgrupp; intressenter; offentlig sektor; osäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hela 40 procent av EU:s totala budget går till ett område kallat ”Hållbar tillväxt”, vilket främst utgörs av EU:s regionalpolitik. Regionalpolitiken är till för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i EU och därmed bidra till en mer harmonisk utveckling inom hela EU. LÄS MER

 4. 4. Årsredovisningar i 10/24-bolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Lina Frank; Lina Marengård; [2000]
  Nyckelord :Business and economics; årsredovisning; småföretag; 10 24-bolag; Peter Jederström; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi har i Sverige idag en relativt ny årsredovisningslag. Denna är en ramlag där lagstiftaren har överlämnat arbetet med att definiera hur tillämpningen av lagen skall ske i praktiken till begrepp som praxis och god redovisningssed. LÄS MER