Sökning: "lina"

Visar resultat 16 - 20 av 2602 uppsatser innehållade ordet lina.

 1. 16. Samma "gamla" könsnormer?  - En multimodal kritisk diskursanalys om könskonstruktion på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Cederback; Maria-Victoria Kennerberg; [2020]
  Nyckelord :Social media influencers; women; femininity; gender structures; gender norms; narcissism; Instagram; commercial; social media;

  Sammanfattning : A general idea about the internet is that the online world could be more individual and free from gender standards. But previous studies have shown that the online world is more gendered than the physical world. The purpose of this study is to examine which ideas about gender occur on Instagram from a critical perspective. LÄS MER

 2. 17. Regnvatteninsamling : Vattenbesparingspotential i svenska förhållanden med fallstudie i Järlåsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Lina Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :rainwater; rainwater harvesting; water resource management; water saving efficiency; WSE; water conservation; domestic water supply; rainwater system; Regnvatten; resursförbrukning; regnvatteninsamling; vattenbesparingspotential; vattenbesparing; vattenförsörjning; system för regnvatten;

  Sammanfattning : Vattenbesparing och alternativa lösningar för att tillgodose vattenbehovet har blivit mer aktuellt de senaste åren med torka. Regnvatteninsamling för hushållsanvändning används redan på många platser runtom i världen men är begränsad i Sverige idag. LÄS MER

 3. 18. Jämförelse mellan hjälpramar av aluminium och stål

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Nikole Olivo Garrido; Kajenta Lina Magendran; [2020]
  Nyckelord :Subframes; Aluminum; Steel; Hjälpram; Aluminium; Stål;

  Sammanfattning : Hjälpramar konstrueras med olika profiler, utformningar och material för att kunna få den bästa möjliga funktionen. Syftet med följande arbete är att fastställa vilket av materialet stål och aluminium som är mest optimal vid tillverkning av hjälpramar för lastbilar. LÄS MER

 4. 19. "Tag och ät" : En undersökning av måltidens teologiska betydelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Kajsa Österling; [2020]
  Nyckelord :lived religion; body theology; Wirzba; måltid; mat; kristna sammanhang; levd religion; kroppsteologi; nattvard; gemenskap;

  Sammanfattning : In Christian contexts, the meal is usually connected to the sacrament of the Eucharist. In this essay, the aim is to explore the everyday meal in which people gather, both at home and in church settings. LÄS MER

 5. 20. The crime in “turning a car from a tool for getting somewhere into a tool for unmistakably being somewhere.” : En hot spots-analys av hög och störande musik från fordon

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Lina Wilund; [2020]
  Nyckelord :Hot spots. disorder; car culture; high-power car audio; GIS.; Hot spots; ordningsstörande beteende; motorkultur; billjud; GIS;

  Sammanfattning : I den här kvantitativa GIS studien har spatiala och temporala koncentrationer/hot spots gällande hög och störande musik från fordon studerats i syfte att undersöka dessa platsers kriminogenitet och gemensamma miljömässiga karaktär samt den sociala kontext som kan vara kopplat till problemet. Studiens resultat visade på tre stabila hot spots men att dessa inte gällde för övrig brottslighet. LÄS MER