Sökning: "linaklotid"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet linaklotid.

 1. 1. Smärtbehandling vid IBS(Irritable Bowel Syndrome) : - Linaklotid och eluxadolin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Sandra Strömberg; [2016]
  Nyckelord :IBS; irritable bowel syndrome; buksmärta; linaklotid; eluxadolin;

  Sammanfattning : Irritable bowel syndrome (IBS), även kallat colon irritabile, tjocktarmsbesvär, känsligtarm, funktionella tarmbesvär och irritabel tarm, är ett samlingsnamn för åkommorsom drabbar mag-tarmkanalen, främst tjocktarmen. Mekanismen bakom IBS ärkomplex och det finns i dagens läge ingen botande medicinsk behandling. LÄS MER

 2. 2. Är linaklotid (Constella®) och lubiproston (Amitiza®) effektiva vid behandling av buksmärta, obehagskänsla och uppblåsthet hos patienter med IBS med förstoppning, jämfört med placebo?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Katrin Johnson; [2014]
  Nyckelord :IBS-C; linaklotid; lubiproston;

  Sammanfattning : Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en funktionell mag-tarmsjukdom som är mycket vanlig i västvärlden. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd, men man tror att flera faktorer spelar en roll. LÄS MER