Sökning: "linda mähler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden linda mähler.

  1. 1. Jämställdhets- och föräldraledighetsregler : -regelverkens samverkande effekt för ett jämställt arbetsliv

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Linda Bergquist; Marie Mähler; [2009]
    Nyckelord :föräldraledighet; jämställdhet; diskriminering; missgynnande;

    Sammanfattning : The legal right to take time off from work to care for one`s children has been regulated in Swedish law since late 1930. This right was limited to mothers and was provided under restricted forms. There was a long qualification period and the length of parental leave was limited. LÄS MER