Sökning: "linda marklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden linda marklund.

 1. 1. Energismarta ishallar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Linda Lundmark; Hanna Marklund; Egil Schultz; Catarina Sparre; Lovisa Svensson; Philip Wallgren; [2017]
  Nyckelord :energieffektivisering; energibesparing; solceller; uppvärmning; energifönster; isläggning; klimatskärm;

  Sammanfattning : This project has been regarding the ability to make Ice Arenas more Energy Smart. Using info and data from the A-hall in Gränby, Uppsala, different suggestions to make the arena better has been developed. There has also been taking under consideration whether the solutions are applicable in other Ice arenas in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Skolkuratorers upplevelser och erfarenheter av psykisk ohälsa hos dagens ungdomar : i ett föränderligt samhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Linda Eriksson; Therese Marklund; [2010]
  Nyckelord :skolkurator; psykisk ohälsa; samhälle;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera vilka faktorer skolkuratorerna anser påverka ungdomars psykiska ohälsa. Vår ambitition är att visa på faktorer som kan tänkas ha påverkande betydelse för ungdomars psykiska ohälsa utifrån deras förändrande livsvillkor och möjligheter. LÄS MER