Sökning: "linda nilsson malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden linda nilsson malmö.

 1. 1. "Det blir som ett levande dokument" : De officiella och de transformerade litteraturhistoriekurserna på svensklärarutbildningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ellen Ljunggren; Linda Nilsson; [2021]
  Nyckelord :genus; kanon; kulturell mångfald; litteraturhistoria; lärarutbildning; svenska;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks vilka skillnader som finns mellan litteraturhistoriekurser på svensklärarutbildningen vid några svenska universitet. Syftet har varit att utveckla förståelse för hur kursinnehåll och undervisning skiljer sig åt. LÄS MER

 2. 2. “Grunden är alltid relationen med och anknytningen till barnet” - En studie om trygghetens betydelse för flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Svensson; Ida-Maria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; anknytning; flerspråkighet; föräldrasamverkan; modersmål; pedagogers språkliga kompetens; trygghet; Likvärdighet;

  Sammanfattning : I den här studien tar vi reda på hur pedagoger bemöter barn och vårdnadshavare som inte talar eller förstår det språk som talas i förskolan, i detta fall det svenska språket. Vi tittar på hur pedagoger arbetar och förhåller sig till dessa barn och familjer för att skapa trygghet, samt hur de stöttar barnen för att de ska få möjlighet att utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket. LÄS MER

 3. 3. Ett influerat utbildningsval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Max; Therese Nilsson; [2018]
  Nyckelord :yrkesprogram; genus; utbildningsval; självuppfattning; motstånd;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är könssegregerad där andelen män och kvinnor skiljer sig inom olikabranscher. Även om arbetet för en jämställd arbetsmarknad har utvecklats tenderar killar ochtjejer att välja könsstereotypiska program på gymnasiet. Detta bidrar till att exempelvis lönenskiljer sig åt mellan könen och att könsnormerna reproduceras. LÄS MER

 4. 4. Vandringsleden in i historiemedvetandet -lokalhistoria i skolans värld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linnéa Selmerhagen; Linda Nilsson; [2017]
  Nyckelord :arkivpedagogik; historia; historiemedvetande; lokalhistoria; lärobok; museipedagogik; primärkällor;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lokalhistoria kan bedrivas för att möjliggöra att elever utvecklar ett historiemedvetande. I vår studie har vi utgått från två frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. "Oftast lågutbildad. Oftast en invandrare. Oftast tjejer." Berättelser om deltagande i ett brytprojekt och om de egna studie- och yrkesvalen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefine Nesset; Hannah Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Könssegregerad arbetsmarknad; Studie- och yrkesval; Yrkesstatus; Könskodning; Mental yrkeskarta;

  Sammanfattning : Könssegregationen på den svenska arbetsmarknaden är stor, av de trettio största yrkena har tre en jämn könsfördelning. Brytprojekt är en del av det arbetsmarknadspolitiska jämställdhetsarbetet med syfte att öka möjligheterna för varje individ att använda sina resurser oberoende av könstillhörighet. LÄS MER