Sökning: "linda"

Visar resultat 1 - 5 av 5023 uppsatser innehållade ordet linda.

 1. 1. #slutakidnappavårabarn - socialtjänstens hantering av felaktig information. En kvalitativ studie om enheten för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ariana Sinistaj; Linda Engström; [2023]
  Nyckelord :social media and social work; misinformation; misinformation strategies; incorrect information management; child protection services sociala medier och socialt arbete; desinformation; desinformationsstrategier; hantering av felaktig information; enheten för barn och familj; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how social service handles incorrect information about them that is spreading on social media. This study is based on a qualitative method. In order to achieve the purpose of this work, the focus has been on the unit of child protection services and seven social workers have been interviewed. LÄS MER

 2. 2. "Jag har något jag vill säga" : Lärares uppfattningar om kommunikationsmetoder, lärmiljö och delaktighet för elever med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Knuutti; Ann-Charlotte Stolt; [2023]
  Nyckelord :grundsärskola; alternativ och kompletterande kommunikation; kommunikationsstrategier; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kommunikation är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt beroende av kontext och lärmiljö. För elever med intellektuell funtionsnedsättning som behöver stöd med att göra sin röst hörd finns olika alternativa och kompletterande kommunikationshjälpmedel som stöttar språklig förmåga och möjliggör delaktighet i ett socialt sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Upplevd meningsfullhet och välbefinnande hos ensamboende pensionärer över 65 år genom aktiviteter med sin hund - en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Linda Grundén; Johanna Wernerheim Sobhie; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetsmönster; äldre; husdjur; roll; välmående; sociala relationer; arbetsterapi; aktivitetsvetenskap; Occupational patterns; elderly; pets; wellness; social interactions; occupational therapy; occupational science; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Transition from work to retirement can affect well-being through changed activities and roles. Meaningful activities are important to maintain health. Activities could be defined by doing, being, becoming and belonging, and meaning and well-being are related to doing activities with their dog. LÄS MER

 4. 4. Inkludering börjar i oss själva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Linda Ebbegård; Victoria Elmstedt; [2023]
  Nyckelord :inkludering inkluderande undervisning lärares förståelse systemteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att att bidra med kunskap om hur skolans aktörer förstår inkludering utifrån sitt uppdrag/sin roll. Lindqvist och Nilholm (2014) samt Swärd och Reichenberg (2020) menar att inkludering och hur lärare väljer att arbeta med inkludering är mångdimensionellt. LÄS MER

 5. 5. Vad motiverar elever att delta i ämnet Idrott och hälsa : En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Linda Olsson; [2023]
  Nyckelord :elever; fysisk aktivitet; idrott och hälsa; motivation; self-determination theory;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to investigate what motivates 9th grade students to participate in Physical education class. In this qualitative study, semi-structured interviews have been used as a method to investigate students' motivation. Six 9th grade students at a high school in Värmland participated in the study. LÄS MER