Sökning: "lindring"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet lindring.

 1. 1. Att vårda patienter med smärta inom palliativ vård : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfaranheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kajsa Johansson; Johanna Tuvesson; [2021]
  Nyckelord :de 6 S:n; litteraturstudie; närvaro; relation; samverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett vanligt symtom hos patienter inom palliativ vård. Det är ofta sjuksköterskor som bedömer och behandlar patienters smärta, och personcentrerad palliativ vård innebär att omvårdnaden bör utgå från en helhetsbild av patienters behov. LÄS MER

 2. 2. Närståendes erfarenheter att leva med ett barn som får palliativ vård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Johansson; Liselott Lood; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som vård där syftet är att lindra lidande och fokus ligger på livskvalitet, och utgår från de fyra hörnstenarna som innefattar lindring av symtom, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation, samt stöd till närstående. För barn med allvarlig sjukdom syftar palliativ vård till att lindra lidande och förbättra livskvaliteten samt öka stödet till närstående. LÄS MER

 3. 3. Behandlas analgetikainducerad huvudvärk bäst medavbrytande av analgetikabehandling?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Salam Matti; [2020]
  Nyckelord :medication overused headache; MOH; huvudvärk; analgetika; läkemedelsinducerad huvudvärk;

  Sammanfattning : Introduktion: Överanvändning av all analgetika både som monoterapi eller i kombination är ofta associerad med utveckling av en sekundär huvudvärk även kallad läkemedelsinducerad huvudvärk(MOH). Huvudvärk i sig kan behandlas på egenhand och smärtstillande läkemedel köps receptfritt. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emilia Freijd; Smallay Smallay; [2020]
  Nyckelord :Heart failure; experience; patient; sense of coherence; SOC; Hjärtsvikt; upplevelse; patient; känsla av sammanhang; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig folksjukdom som idag ökar i prevalens, det är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård, sjuklighet och dödlighet bland äldre. Sjukdomen går idag inte att bota utan kräver istället vård i form av lindring. Den kan påverka patienten på flera olika plan och innebära ett lidande. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av NADA-behandling vid ångest i psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Roger Stjernkvist; Anette Berggren; [2020]
  Nyckelord :Acupuncture; Anxiety; experience; NADA; Akupunktur; NADA; upplevelser; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar världen över. Ångestsymtom medför lidande och minskad funktion hos drabbade individer. Patienter med ångestsymtom erhåller sällan adekvat behandling och intresset för icke farmakologiska behandlingsmetoder mot ångestsymtom ökar. LÄS MER