Sökning: "linguistic artifacts"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden linguistic artifacts.

 1. 1. Pedagogers arbete med språkutveckling hos flerspråkiga barn. : Studien baseras på pedagoger i Sydafrika som lär ut i Grade R.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jeanette Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Pre-school; language; indoor environment; artefacts; language development; South Africa; sociocultural perspective; förskola; språk; inomhusmiljö; artefakter; språkutveckling; Sydafrika; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I den här texten beskriver jag min studie om hur fyra olika Grade R-pedagoger i Sydafrika arbetar med barns språkutveckling, vilka metoder och artefakter de använder samt varför. Under utbildningen till förskollärare har vi fått lära oss vikten av den pedagogiska verksamhetens miljö, den ska bland annat vara stimulerande och inspirera barn till att utforska och lära (Skolverket, 2016). LÄS MER

 2. 2. Suburban Swedish maturing : Examining variation and perceptions among adult speakers of Swedish contemporary urban vernacular

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Nathan Young; [2014]
  Nyckelord :Rinkeby Swedish; slang; Suburban Swedish; contemporary urban vernacular; normalized pairwise variability index; nPVI; prosodic rhythm; linguistic artifacts; sociophonetic variation; meta-pragmatic stereotypes; prestige forms; rinkebysvenska; förortsslang; förortssvenska;

  Sammanfattning : Up to now, adolescent speakers have been the primary focus when researching contemporary variation in the language of Sweden’s urban areas. This study contributes to the growing body of research on the topic by examining and reporting on adult speakers of what is here referred to as förortssvenska (English: Suburban Swedish). LÄS MER

 3. 3. Matematik och flerspråkighet : När invandrarelever lyckas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Bengtsson; [2011]
  Nyckelord :multilingual classrooms of mathematics; social constructivism; intercultural; identities; multilingualism; mathematics; flerspråkiga matematikklassrum; meningsskapande; social konstruktivism; interkulturell; flerspråkighet; matematik;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate and analyze practices in multilingual classrooms of mathematics in a compulsory school in Sweden where immigrant students have been known to succeed. The school is situated in a suburban and segregated area outside a major city where pupils come from mainly limited socio-economic backgrounds. LÄS MER

 4. 4. Kulturarv för framtiden : En diskursanalys av mötet mellan arkiv och bibliotek i en nationell strategi för digitalisering

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Elisabeth Ivarsson; [2010]
  Nyckelord :diskursanalys; bibliotek; arkiv; kuturarv; Europeana; pliktleverans; allmänna handlingar;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine if library and archive will meet professionally in digitization projects. The study has been conducted as a discourse analysis in accordance with the methods of Norman Fairclough, professor of Linguistics at Lancaster University. LÄS MER