Sökning: "linguistic capital."

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden linguistic capital..

 1. 1. The Perpetual Colonial Situation: Language and Dominance in Taiwan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Tsung-Ting Chen; [2019-02-04]
  Nyckelord :language policy; colonialism; Hoklo; Mandarin; sociology; habitus; field; capital; Taiwan; China;

  Sammanfattning : In Taiwan today, 96% of the population speaks Mandarin. Yet, Mandarin speakers were rare, if not totally absent, on the island before 1945. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända elevers upplevelser av de hinder och möjligheter som uppstår när de arbetar med Ung Företagsamhets koncept

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Alicia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Language introduction; newly arrived student; Junior Achievment Program; entrepreneurship; språkintroduktion; nyanländ elev; Ung Företagsamhet; UF-företagande; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med hjälp av Bourdieus kapitalbegrepp synliggöra hur nyanlända elever upplever de hinder och möjligheter som uppstår när eleverna arbetar med det koncept som Ung Företagsamhet har utformat samtidigt som de studerar på Språkintroduktionen. Genom semistrukturerade intervjuer har elevernas berättelser tolkats med hjälp av Bourdieus begrepp med fokus på kulturellt kapital, utbildningskapital, språkligt kapital och habitus. LÄS MER

 3. 3. Transnational Parenting and Cultural Capital : A qualitative study on cultural capital and parenting strategies of English-speaking migrants in Sweden.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Krystal Harris; [2019]
  Nyckelord :Transnational parenting; children’s habitus inculcation; children’s cultural capital acquisition; English-speaking migrants in Sweden; transnational capital; linguistic capital.;

  Sammanfattning : This study explores how English-speaking migrant parents in Sweden value transnational and linguistic cultural capital, and how they draw upon their own cultural resources in order to help their children acquire these forms of capital and inculcate a habitus. Bourdieu’s theory of cultural capital, social capital and habitus are used in a qualitative study in order to investigate how parents cultural capital was valued in the new cultural context, how they acquired new, more relevant capital for themselves, and how this shaped the aims, expectations and strategies they had to help their children acquire valued forms of capital. LÄS MER

 4. 4. Är det kompensatoriska uppdraget en utopi? : Olika skolprofessioners uppfattningar kring uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Monica Berglund; Ann-Sofie Tallbom; [2018]
  Nyckelord :Compensatory mission; habitus; inclusion; intersectionality perspective; linguistic capital; perspective on special education; social class; socioeconomic context; Habitus; inkludering; intersektionellt perspektiv; kompensatoriskt uppdrag; social klass; socioekonomisk omgivning; specialpedagogiska perspektiv; språkligt kapital;

  Sammanfattning : Studien sökte besvara hur det kompensatoriska uppdraget uppfattades, vad som kompenserades, vilka strategier som användes samt förutsättningar för det. Social bakgrund i relation till det kompensatoriska uppdraget har genomsyrat skolans utveckling över tid och därav låg studiens fokus på det. LÄS MER

 5. 5. Paradoxical Consumption Practices and Creative Identity Work in Consumption Styles – The Concept of Reflexive Bricolage

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cihan Koray Mavruk; Julian Weller; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of this study was to explore the underlying reasons that drive consumers, belonging to a particular consumption style, to engage in paradoxical consumption practices and attempt to explain these practices. For the purpose of this study, the non-static hipster youth style was used as the empirical example of a postmodern consumption style. LÄS MER