Sökning: "linguistic exchange"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden linguistic exchange.

 1. 1. Flerspråkiga elevers resurser och svårigheter i mötet med textrika matematikuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Azra Murtezic; [2020]
  Nyckelord :multilingualism; multiculturalism; resources; text rich mathematical tasks; social semiotics;

  Sammanfattning : Several studies show that students with a mother tongue other than Swedish are disadvantaged in the meeting with text rich mathematical tasks. This is especially so when the tasks have a context that is linked to Swedish culture and tradition that is unknown to the students. LÄS MER

 2. 2. Etnisk mångfald - "Nödvändigt för några, men bra för alla" : En kvalitativ studie om relationen mellan etnisk mångfald och kompetens med fokus på hållbarhet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emelie Fredriksson; Martin Johansson; Veronica Svensson; [2020]
  Nyckelord :Ethnic diversity; Ethnicity; Sustainability; Competence; Supply of competence; Leadership; Organizations; Etnisk mångfald; Etnisk tillhörighet; Hållbarhet; Kompetens; Kompetensförsörjning; Ledarskap; Organisationer;

  Sammanfattning : This study starts off with an introduction to the challenges organizations today encounter concerning managing knowledge and finding suitable staff that meet the needs of the organization. Thereafter the challenges are seen through the aim of diversity. LÄS MER

 3. 3. Gli ispanismi nella lingua italiana e nei suoi dialetti, in prospettiva diacronica

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Esperanza Luján La Torre Perregrini; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of Spanish words “ispanismi” in the Italian territory has been an active phenomenon for centuries. The geographical proximity between Spain and Italy, political-commercial and cultural relations throughout history as well as the similarity of the two languages have favoured the linguistic exchange between these two cultures. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer vid mötet med patienter i hemsjukvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adisa Jasarevic; [2019]
  Nyckelord :Care meeting; home care; interview study; language barriers; nurse’s experiences; Hemsjukvård; intervjustudie; sjuksköterskors erfarenheter; språkbarriärer; vårdmöte;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har antalet invånare med utländsk bakgrund ökat de senaste åren vilket medför att hälso- och sjukvården vårdar allt fler patienter som inte kan det svenska språket. Informationsutbytet mellan patienten och sjuksköterskan är en viktig del av vårdandet. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet och jämlikhet i den svenska riksdagspolitiken : En studie om vilken form av lika villkor mellan kön som produceras inom vänsterdiskursen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emmie Andersson; [2019]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; diskursteori; Jämställdhet; Jämlikhet; feminism;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the possible formation of a new leftdiscourse on the consept of equality regarding the context of "equal conditions between sexes". To find answers to this, a discourse analysis was carried out based on the theoretical framework of discourse theory and the linguistic tropics metonymy and metaphor. LÄS MER