Sökning: "linguistic exchange"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden linguistic exchange.

 1. 1. Gli ispanismi nella lingua italiana e nei suoi dialetti, in prospettiva diacronica

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Esperanza Luján La Torre Perregrini; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of Spanish words “ispanismi” in the Italian territory has been an active phenomenon for centuries. The geographical proximity between Spain and Italy, political-commercial and cultural relations throughout history as well as the similarity of the two languages have favoured the linguistic exchange between these two cultures. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer vid mötet med patienter i hemsjukvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adisa Jasarevic; [2019]
  Nyckelord :Care meeting; home care; interview study; language barriers; nurse’s experiences; Hemsjukvård; intervjustudie; sjuksköterskors erfarenheter; språkbarriärer; vårdmöte;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har antalet invånare med utländsk bakgrund ökat de senaste åren vilket medför att hälso- och sjukvården vårdar allt fler patienter som inte kan det svenska språket. Informationsutbytet mellan patienten och sjuksköterskan är en viktig del av vårdandet. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet och jämlikhet i den svenska riksdagspolitiken : En studie om vilken form av lika villkor mellan kön som produceras inom vänsterdiskursen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emmie Andersson; [2019]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; diskursteori; Jämställdhet; Jämlikhet; feminism;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the possible formation of a new leftdiscourse on the consept of equality regarding the context of "equal conditions between sexes". To find answers to this, a discourse analysis was carried out based on the theoretical framework of discourse theory and the linguistic tropics metonymy and metaphor. LÄS MER

 4. 4. Making It Implicit: The Limits of Internalising Meaning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk filosofi

  Författare :Niklas Dahl; [2018]
  Nyckelord :Inferentialism; Robert Brandom; Expressive Completeness; Theory of Meaning; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The meaning of sentences is a notoriously tricky beast to nail down. In spite of the ease at which we manage to understand new and unfamiliar expressions every day most of us would be at a loss if asked what that understanding consists in. LÄS MER

 5. 5. Samtal i Sweet City : Två andraspråkselevers interaktion i samband med tv-spelsspelande i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Ambjörnsson; [2017]
  Nyckelord :Communicative strategies; Digital Game-based Learning; Educational games; Interaction; Second language learning; Translanguaging;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to examine two pupils’ interaction when playing the language learning game Sweet City together on tablet. The game is used for teaching Swedish as a second language and it is designed as an adventure game. LÄS MER