Sökning: "linguistic factors"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden linguistic factors.

 1. 1. Stavningssvårigheter och taligenkänning – verktygets påverkan på barns texter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Celia Wik; Petter Åström; [2021-08-10]
  Nyckelord :skrivsvårigheter; stavningssvårigheter; assisterande verktyg; taligenkänning; textkvalitet; writing difficulties; spelling difficulties; assistive technology; speech recognition; text quality;

  Sammanfattning : Writing is a complex task that many children struggle with. Spelling difficulties might constrain use and development of high-level skills needed for writing high-quality texts. Speech recognition technology could presumably reduce these constraints for children with spelling difficulties. However, previous research is scarce and inconclusive. LÄS MER

 2. 2. Voy a escuchar el silencio : Att välja låtttexter till undervisningen genom läsbarhetsmetoden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Frida Alatalo; [2021]
  Nyckelord :Läsbarhet; förkunskaper; läsförståelse; språkdidaktik; spanska; musik; grammatik; ordkunskap; huvudverb; semantik.;

  Sammanfattning : In a classroom context, the readability of a text can be measured in many ways; one of them is to study the set of words and grammar in the text, and decide if they are a part of a student´s linguistic knowledge. This study concentrates on investigating the method for measuring readability when it comes to choosing a text for students learning advanced Spanish. LÄS MER

 3. 3. Fenomenet digitala lärverktyg : Högstadieelevers uppfattningar om digitala lärverktyg och dess språkliga stöd i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Weronica Holm; Åsa Persson; [2021]
  Nyckelord :Digital competence; Digital learning tools; Dyslexia; Inclusive education; Language impairment; Multimodal theories; Sociocultural perspectives; Special education teachers; Digital kompetens; Digitala lärverktyg; Dyslexi; Inkludering; Multimodal teoribildning; Sociokulturella perspektiv; Speciallärare; Språkstörning;

  Sammanfattning : I litteratur och tidigare forskning framgår digitala lärverktyg som viktiga hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Datorn och dess program som rättstavning, talsyntes och tal-till-text kan ha en avgörande betydelse för dem för att nå målen i sin utbildning. LÄS MER

 4. 4. Using Corrective Feedback to Improve Grammatical Accuracy in Student Writing in the EFL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alexander Rau; Caroline Johansson; [2021]
  Nyckelord :Grammar; ESL; EFL; SLA; Corrective Feedback; Accuracy; Writing Skills; Indirect Feedback; Direct Feedback; Focused Feedback; Unfocused Feedback; Meta-linguistic Feedback; Dynamic feedback;

  Sammanfattning : With the rise of English as the go-to language in the world, it has also become an important subject in the Swedish education system, aimed at preparing students for the English requirements expected of them in higher education and business. However, communication and content have become the main focus in the classroom, with grammar and accuracy being judged as variably important from teacher to teacher. LÄS MER

 5. 5. "Pero tenemos diez dedos" : El albur mexicano visto desde un enfoque de género

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Isa Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :albur; gender; pragmatic sociolinguistics; feminine language use; Mexico; albur; género; sociolingüística pragmática; habla femenina; México;

  Sammanfattning : El albur es un fenómeno lingüístico y duelo verbal de doble sentido sexual altamente asociado con la identidad y el lenguaje mexicano. El objetivo de esta tesina es explorar el albur y su relación con género, desde su concepción prehispánica hasta la actualidad, para averiguar el posible rol que pueda tener en este juego una persona de identidad de género no masculina. LÄS MER