Sökning: "linguistic"

Visar resultat 1 - 5 av 1856 uppsatser innehållade ordet linguistic.

 1. 1. PUBLIKUTVECKLING - En kvalitativ analys av ett begrepp i tiden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linn Carlson; Julia Nilsson; [2022-02-14]
  Nyckelord :Audience Development; Power Relations; Critical Linguistics; Public Culture; Discourse Theory;

  Sammanfattning : This study deals with the concept of Audience Development from both a linguistic and a practical perspective. Due to the complex nature of the concept and the possibilities of interpretation, we have studied how the concept is implemented in the various activities within Gothenburg's public cultural sector, through qualitative interviews and surveys. LÄS MER

 2. 2. QUEER JAPANESE. The modern-day language usage of Japanese LGBTQ+ people

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lisa Bendall; [2022-01-25]
  Nyckelord :japanska; Linguistics; sociolinguistics; queer; LGBTQ; Japanese; analysis;

  Sammanfattning : Gendered language is a well-known feature of Japanese, but how is it applied by a speaker who does not fit the cisgender or heteronormative standards in society? In a 2010 study, Hideko Abe published a book titled Queer Japanese, which addressed this exact question. Although incredibly thorough and informative, the book is now over a decade old, and the findings may no longer be accurate. LÄS MER

 3. 3. Worlding Communication: The Foregrounding of Novel Communication Barriers in Literature

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Serra Hughes; [2022]
  Nyckelord :novel communication barriers; Eric Hayot; novum; world literature; estrangement; metadiegetic structures; Jürgen Habermas; Darko Suvin; language; linguistic novelty;

  Sammanfattning : Novel communication barriers, innovative obstacles to mutual understanding that deviate from the norms of the actual world, are a recurring yet understudied presence in aesthetic worlds of all kinds. Some examples of this are Dana’s twentieth-century way of speaking that travels back in time with her in Kindred, or Americans under Japanese occupation struggling to speak through cultural and linguistic barriers in an alternate historical timeline in The Man in the High Castle, or the unique obstructions to communication in the alien encounters of Ursula Le Guin’s The Left Hand of Darkness or Ted Chiang’s “The Story of Your Life. LÄS MER

 4. 4. Barns kommunikation genom teckningar : En studie i hur bildsamtal med barn om deras teckningar kan påverka hur pedagoger förstår barns kommunikation genom teckningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Märta Ruus; [2022]
  Nyckelord :preschool; picture-talk; Semiotics; visual literacy; pictorial development; förskola; bildsamtal; Semiotik; visuell litteracitet; bildspråklig medvetenhet;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att ge insikt i hur barn kommunicerar genom sina teckningar och vilken nytta pedagoger kan få av bildsamtal med barn om deras teckningar för att verkligen förstå vad det är barnet vill kommunicera. Undersökningen gjordes i form av en kvalitativ webbenkät med kvantitativa inslag som skickats ut till ett urval av pedagoger. LÄS MER

 5. 5. ”The Empire of Lies” : En diskursiv-historisk analys av Putins och Stalins tal till nationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Oscar Lindström; [2022]
  Nyckelord :Propaganda; discourse analysis; Russia; Ukraine; Putin; Propaganda; diskursanalys; Ryssland; Ukraina; Putin;

  Sammanfattning : Studien har i syfte att undersöka vilka genrer, diskursiva strategier och lingvistiska verktyg som Rysslands president Vladimir Putin använder sig utav och hur det kan kopplas samman med tidigare forskning om propaganda. Studien utgår från Putins tal på Moskvas Stadium den 18 mars 2022 då han adresserar åttaårsjubileet av Rysslands annektering av Krim. LÄS MER