Sökning: "lingvistik"

Visar resultat 1 - 5 av 590 uppsatser innehållade ordet lingvistik.

 1. 1. Förtroendekrisens kommunikation - en retorikstudie av Kommunals kriskommunikation vid skandalen 2016

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Isabelle Brinkåker Bäcker; [2020-12-17]
  Nyckelord :Kriskommunikation; krisretorik; förtroendekris; organisation; skandal; apologia; image restoration theory; Kommunal; fackförbund.;

  Sammanfattning : ABSTRACTTitel: Förtroendekrisens kommunikation –en retorikstudieav Kommunals kriskommunikationvid skandalen2016Författare: Isabelle Brinkåker BäckerKurs: Uppsatsarbetevidinstitutionen för filosofi,lingvistik och vetenskapsteoriHandledare:Dick KasperowskiSyfte:Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan förstå den krisretorik som förbundsordförande Annelie Nordströmför fackförbundet Kommunal använde sig avvid den förtroendekrissom uppstod i samband med den uppmärksammade skandalen januari 2016. Då avslöjade Aftonbladet att Kommunal förloratöver 300 miljoner kronor på att driva krog-och konferensverksamhet, samtidigt som Kommunal vid flera tillfällen hyrt ut sin lyxkrog Metropol Palais till nakenkabaré och champagnefester med en känd svensk porrstjärna. LÄS MER

 2. 2. The grounding-causation disanalogy: a critical look at causation as a guide to grounding

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Thilde Wolf; [2020-11-06]
  Nyckelord :Grounding; Causation; Structural equations; Fundamentality;

  Sammanfattning : De senaste åren har begreppet »grundande« väckt allt större intresse hos metafysiker.Grundande är tänkt att vara en separat typ av metafysisk bestämning. Γ sägs grunda γ när γ existerar eller är på ett visst sätt »i kraft av« eller »på grund av« Γ. LÄS MER

 3. 3. Rhetorical questions as enthymetatic arguments - An interactional approach

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Denis Ioussef; [2020-10-01]
  Nyckelord :rhetorical questions; enthymemes; interaction;

  Sammanfattning : Purpose: Presenting an exploratory study of rhetorical questions from an interactionalperspective.Theory: Rhetorical questions are analyzed in the framework of dialogical reasoning using thenotions of enthymemes and topoi.Method: A corpus study was carried out using an existing corpus of dialogues discussing amoral dilemma. LÄS MER

 4. 4. NLP methods for the automatic generation of exercises for second language learning from parallel corpus data

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Arianna Zanetti; [2020-09-25]
  Nyckelord :ICALL; language learning; parallel corpus; exercise generation;

  Sammanfattning : Intelligent Computer Assisted Language Learning (ICALL), or Intelligent Computer Assisted Language Instruction (ICALI), is a field of research that combines Artificial Intelligence and Computer Assisted Language Learning (CALL) in order to produce tools that can aid second language learners without human intervention.The automatic generation of exercises for language learners from a corpus enables the students to self-pace learning activities and offers a theoretically infinite, un-mediated and un-biased content. LÄS MER

 5. 5. SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK ETT OMAKA PAR ELLER EN OSKILJBAR DUO?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Jessica Persson Schäring; [2020-09-11]
  Nyckelord :Epigenetik; socioekonomisk status; SES; DNA-metylering; hälsa; reversibel;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGSOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK- Ett omaka par eller en oskiljbar duo?ÄMNE: Liberal ArtsINSTITUTION: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,Göteborgs universitet, Maj 2020HANDLEDARE: Henrik NilssonTITEL: SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK - Ett omaka par eller enoskiljbar duo?FÖRFATTARE: Jessica Persson SchäringE-MAIL: [email protected] LÄS MER