Sökning: "lingvistisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden lingvistisk analys.

 1. 1. Lingvistisk analys av den ryska politiska anekdoten under 2000-talet: genreförändring?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Jana Hilding; [2020]
  Nyckelord :anecdote; humour; joke; linguistics; political; post-Soviet; Russian; anekdot; humor; lingvistik; postsovjetisk; politisk; ryska; skämt; vits;

  Sammanfattning : An analysis was made of the personal and non-personal post-Soviet political anecdotes. It is argued that post-Soviet political anecdotes have been created during 2000–2019. The starting point is that the Russian word анекдот carries particular, cultural information and does not have a systematic equivalent in Swedish ot English, i.e. LÄS MER

 2. 2. Företags kommunikativa tonläge och kapital behov - En lingvistisk analys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Olsson; Josef Charif; [2019-08-13]
  Nyckelord :Nyemissioner; tonläge; pressmeddelanden; informationsasymmetri; finansiering;

  Sammanfattning : I vissa företag kan det av olika anledningar finnas ett behov av ett extra kapitaltillskott. Negativa resultat, låg soliditet eller förvärvs- och investeringsplaner är några av dessa anledningar. Anskaffandet av kapital kan ske genom olika metoder. LÄS MER

 3. 3. BERNSTRÖMS ÖVERSÄTTNING AV DEN SYNTAKTISKA STRUKTUREN MAFʿŪL MUṬLAQ (INRE OBJEKT) I KORANENS BUDSKAP

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nadia Suleiman; [2018-09-17]
  Nyckelord :arabiska; Koranen; översättning; Mohamed Knut Bernström; översättningsstrategier;

  Sammanfattning : Att översätta är en process som har större utmaningar desto mer språken skiljer sig från varandra. Itakt med det ökade intresset för det arabiska språket, som idag beräknas vara Sveriges näst vanligastemodersmål, så ökar även intresset för arabiska översättningar till svenska. LÄS MER

 4. 4. FUNKTIONERNA AV “DE” I KYOTODIALEKTEN. En lingvistisk analys av den satsfinala partikeln ”de” förekommande i Kyotodialekten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Joakim Johansson; [2018-01-22]
  Nyckelord :japanska; Kyoto; Sentence final; De; Dialects;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to determine the functions of the sentence-final particle de as it appears in the Kyoto dialect, focusing on four sentence structures, namely declarative, imperative, interrogative and hortative sentences. The study was conducted using basic linguistic theory and relying on the same theories as my primary sources. LÄS MER

 5. 5. Självövervakning - det naturliga valet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Källvik; Gabriella Järlström; [2018]
  Nyckelord :Preventivmedel; diskurs; kritisk diskursanalys; digital marknadsföring; marknadskommunikation; marknadsföring; ansvar; Fairclough; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens konkurrenssamhälle behöver företag anpassa sin marknadskommunikation efter samhällets normer, värderingar och diskurser för att uppnå legitimitet på marknaden. Detta gäller även läkemedelsbranschen, som i allt större utsträckning har marknadiserats. LÄS MER