Sökning: "lingvistisk marknad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden lingvistisk marknad.

 1. 1. Dålig svenska - Inställningar och attityder kring språklig mångfald i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Irma Eneroth; [2018]
  Nyckelord :Språkrättigheter; Modersmålsundervisning; svenska som andraspråk; språknormer; makt; språkkompetens; lingvistisk marknad; lingvistiskt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper investigates debates regarding mother tongue education. It is a review of the discussions conducted in Swedish media during 2006 compared with similar discuss- ions 2017. The purpose is to expose attitudes regarding linguistic diversity in Sweden and to reflect on how these attitudes relate to human rights and power. LÄS MER

 2. 2. Arbetshandikappad eller arbetsoförmögen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Peter Ingelsson; [2008]
  Nyckelord :arbetshandikapp; arbetsförmåga; arbetsförmedling; Försäkringskassa; funktionsnedsättning; rollteori; arbetsoförmåga; fallbeskrivning; sociologi; filosofi; välfärdssystem; bemötande; sjukdom; diagnos; habitus; fältbegrepp; lingvistisk marknad; diskurs; institutionell ordning; materialitet;

  Sammanfattning : SummaryAt the start of my employment at the Swedish National social insurance office I was a bit confused because there were two categories which I defined as belonging to the same category (working handicapped) but it wasn’t so. The persons I where going to meet was defined as having incapacity to work and therefore, they were defined as not standing to the labour markets conversion. LÄS MER