Sökning: "linjära organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden linjära organisationer.

 1. 1. Agile requirements engineering in globally distributed software development projects

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Erik Lindström; [2020]
  Nyckelord :Requirements engineering; Agile methods; Software engineering; Enterprise architecture; Global software engineering; global requirements engineering; Distributed software development; Kravställning; Agila metoder; Mjukvaruutveckling; Enterprisearkitektur; Global mjukvaruutveckling; Global kravställning; Distribuerad mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Requirements engineering remains an important discipline to reduce costs, development times and improve quality in software engineering projects. With Agile methods gaining prominence in a rapidly globalized world, many requirements engineering efforts are today made in distributed contexts, with both teams and stakeholders being separated by physical and organisational distances. LÄS MER

 2. 2. Annars är vi dödens! : En studie om förutsättningar för samarbete med nyastartup företag för omställning till cirkulär ekonomiinom textilindustrin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Samer Issa; Marcus Konac; [2020]
  Nyckelord :Textilindustri; linjär värdekedja; cirkulär affärsmodell; hållbarhet; cirkulär ekonomi; triple bottom line; startup företag; etablerade företag; samarbete.;

  Sammanfattning : Dagens textilindustri präglas av en linjär värdekedja och har visat sig orsaka en av världens största negativa miljöpåverkan. I en alltmer växande befolkning och mellanklass ökar efterfrågan på klädprodukter, vilket sätter stor press på utbudet inom textilindustrin som i sin tur exploaterar mer råvaror och material samt orsakar föroreningar i naturen. LÄS MER

 3. 3. Produkters fortsatta livslängd - En kvalitativ studie om återbruksföretags tre nivåer av cirkularitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amanda Eliasson; Julia Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; nivåer av cirkularitet; logistiskt bakåtflöde; återbruk; kundens deltagande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Överkonsumtion är ett av alla hållbarhetsproblem i dagens samhälle. I och med detta har återbruk blivit mer efterfrågat och konsumtion av begagnade produkter och reparationsservice ökar. I samband med denna trend blir det populärt för företag att implementera cirkulära affärsmodeller. LÄS MER

 4. 4. An Energy Management Oriented Analysis: Case Study of a Waste to Energy Plant in Lecco, Italy

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Noemi Cerra; [2019]
  Nyckelord :ISO 50001; Energy Management; Energy Management System; Energy Efficiency; Waste To Energy; Energy Review.; ISO 50001; Energihantering; Energihanteringssystem; Energieffektivitet; Avfall till energi; Energibesiktning.;

  Sammanfattning : The ISO 50001 standard on energy management systems was released in 2011 with the aim of providing organizations with a standardised guideline for the evaluation and continual improvement of energy performance. Complex structures such as the waste to energy (WTE) sector, which must comply with social, environmental, economic and productivity objectives, can benefit from the development of a compliant energy management system (EnMS). LÄS MER

 5. 5. Drivkrafterna bakom ett cirkulärt mode : De mest primära drivkrafterna för företag inom klädindustrin mot den cirkulära ekonomin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Amanda Johansson; Peder Ahlberg; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; circular fashion; drivers; sustainability; change process; Cirkulära ekonomi; cirkulärt mode; drivkrafter; hållbarhet; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste åren har cirkulär ekonomi fått uppmärksamhet och även funnits på den politiska agendan inom Sverige och Europa, tack vare en ökad klimatinsikt. Cirkulär ekonomi syftar på en sluten värdekedja som bör ersätta den linjära värdekedjan då den slutna kedjan fokuserar på hållbarhet. LÄS MER