Sökning: "linjärprogrammering"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet linjärprogrammering.

 1. 1. Nya driftstrategier för minskad användning av bioolja under tidsperioder med spetslaster : Driftkartläggning, modellering, simulering och visualisering av Trollhättan Energis fjärrvärmeproduktion 2015–2017

  Master-uppsats,

  Författare :Fredrik Fagrell; [2018]
  Nyckelord :linjärprogrammering; produktionsplanering; optimering; fjärrvärme;

  Sammanfattning : Världssamfundet är överens om att människan bidrar till negativa klimatförändringar. Förbränning av bränslen släpper ut växthusgaser. Dessa bidrar till kraftigare väderomslag, översvämningar och utbredning av torrområden. Förändringarna kan bromsas upp genom minskade utsläpp. LÄS MER

 2. 2. Optimeringsmodell för sågverksindustrins logistikval vid export : en fallstudie av SCA Rundviks export till USA

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Annika Luther; [2018]
  Nyckelord :hamnar; linjärprogrammering; marknader; sjötransport; virke;

  Sammanfattning : Sverige är ett exportberoende land. Den hårda konkurrensen som råder globalt gör att företag ständigt behöver sträva mot att minimera kostnader och öka sin konkurrenskraft. Sågverksindustrin har betydligt större transportkostnader i relation till slutproduktens värde än många andra branscher. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för ökad biodrivmedelsproduktion i östra Mellansverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Anna Lundgren; [2018]
  Nyckelord :regional tillväxt; samhällsekonomiska effekter; bruttoregionalprodukt; synergi; vätgas; biomassapotential;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis was to investigate the conditions for an increased production of rape methyl ester (RME), ethanol and biogas in co-production with the industry with the aim of increasing the regional growth in the county of Uppsala, Södermanland and Västmanland. 900 000 inhabitants live in these counties. LÄS MER

 4. 4. Tillståndsklassificering av det svenska stamnätet och riktlinjer vid fysisk elhandel

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Sofia Kindström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det svenska stamnätet behöver vara i balans vilket betyder att det ska ligga på 50 Hz. Beroende på i vilket tillstånd, över eller under 50 Hz som stamnätet befinner sig och beroende på hur elleverantörers prognoser för elförbrukning ser ut kan de tjäna eller förlora pengar på grund av den reglerkostnad som uppstår när nätet ska balanseras med reglerkraft. LÄS MER

 5. 5. Demand Response In The Engineering Industry

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Johan Norberg; [2017]
  Nyckelord :Demand Response; openADR; Mixed Integer Linear Programming; Discrete Event Modelling; Volvo Group Truck Powertrain Operations Production in Koping; Engineering Industry; efterfrågeflexibiltet; openADR; linjärprogrammering; diskret modellering; Volvo Group Truck Powertrain Operations Production in Köping; verkstadsindustrin;

  Sammanfattning : The power utilities in Sweden are planning to replace the major part of thenuclear power plants with renewable energy resource by the year 2030. Some ofthe renewable energy resources are intermittent, which may endanger the powersystem stability. LÄS MER