Sökning: "linjärprogrammering"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet linjärprogrammering.

 1. 1. Linjär blandningsoptimering för skrotanvändning i aluminiumproduktion

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Louise Berzins; Josefine Sohlman; [2019]
  Nyckelord :Linear programming; linear optimization; scrap charge; Linjärprogrammering; linjär optimering; blandningsproblem;

  Sammanfattning : Målet har varit att öka andelen skrotanvändning i omsmältan med hjälp av linjärprogrammering som en optimering vid en aluminiumindustri, vilket uppnåddes. Det har gjorts en nulägesanalys om hur aluminium används, hur produktionen fungerar samt var det faller ut skrot. LÄS MER

 2. 2. Optimisation of charging strategies and energy storage operation for a solar driven charging station

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Jindan Gong; [2019]
  Nyckelord :Electric vehicle EV ; charging station; decentralized energy resources; linear programming; charging strategies; energy storage; energy system modelling; Elbilar; laddinfrastruktur; distribuerad elproduktion; linjärprogrammering; laddstrategier; energilager; förnybara energisystem;

  Sammanfattning : The Swedish energy sector is undergoing transformational changes. Along with a rapid growth of renewables and a shift towards electromobility, the transformation is expected to bring challenges to the power system in terms of grid instability and capacity deficiency. LÄS MER

 3. 3. Optimering utav antalet produkter på en EUR-pall genom framtagningav ny förpackningslåda

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Filip Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Transportation box; Containers; EUR-pallet; Cost analysis; Value flow analysis; Transportlåda; Förpackning; EUR-Pall; Kostnadsanalys; Flödesanalys;

  Sammanfattning : Detta är en studie om hur en framtagning utav en transportlåda på företaget AstraZeneca utfördes. Syftet med studien var att transportlådan skulle ersätta tre olika transportlådor som användes för att paketera tre olika storlekar på en förpackning som innehåller samma produkt. LÄS MER

 4. 4. Analyzing the Improvement Potential of Workforce Scheduling with Focus on the Planning Process and Caregiver Continuity : A Case Study of a Swedish Home Care Planning System

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Enkhzul Uyanga; Lida Wang; [2019]
  Nyckelord :Home Care; Workforce Scheduling System; Planning System; Mixed Integer Linear Programming; Heuristics; Caregiver Continuity; Hemtjänst; Schemaläggningssystem; Planeringssystem; Blandad Heltals Linjärprogrammering MILP ; Heuristik; Personalkontinuitet;

  Sammanfattning : Swedish home care industry has been facing both external and internal problems, such as ageing population, varying quality and unsatisfactory continuity. Accordingly, workforce scheduling system, as one of the most common and useful software within home care planning nowadays, is in need of constant improvement and upgrading. LÄS MER

 5. 5. Nya driftstrategier för minskad användning av bioolja under tidsperioder med spetslaster : Driftkartläggning, modellering, simulering och visualisering av Trollhättan Energis fjärrvärmeproduktion 2015–2017

  Master-uppsats,

  Författare :Fredrik Fagrell; [2018]
  Nyckelord :linjärprogrammering; produktionsplanering; optimering; fjärrvärme;

  Sammanfattning : Världssamfundet är överens om att människan bidrar till negativa klimatförändringar. Förbränning av bränslen släpper ut växthusgaser. Dessa bidrar till kraftigare väderomslag, översvämningar och utbredning av torrområden. Förändringarna kan bromsas upp genom minskade utsläpp. LÄS MER