Sökning: "linjechef projektledare"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden linjechef projektledare.

 1. 1. Behovet av pedagogisk projektledning i interna förändringsprojekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för informatik och projektledning; Karlstads universitet/Avdelningen för informatik och projektledning

  Författare :Gunilla Hedström; Maria Pertun; [2013]
  Nyckelord :internal change project; project management; project manager; pedagogical project managers; pedagogical skills; change management; change manager; project procurer; project beneficiary; interna förändringsprojekt; projektledning; projektledare; pedagogiska projektledare; pedagogiska kompetenser; pedagoger; förändringsledning; förändringsledare; projektbeställare; projektmottagare;

  Sammanfattning : Studien utgår från att interna förändringsprojekt inte alltid lyckas men de behövs för att anpassa och modernisera organisationen. Det är ett sätt att hantera den snabba förändringstakten i samhället och konkurrensen med andra. Antalet projekt ökar liksom kraven på resultat och på vad projektledaren ska kunna. LÄS MER

 2. 2. Allokering och hantering av personella resurser i en matrisorganisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Wirandi; [2006]
  Nyckelord :Matrisorganisation; projekt; resursallokering; personalhantering; personella resurser;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på Försvarets Materielverk, FMV, som utför all sin produktion i projekt. Deras organisationsform är uppbyggd som en matris där verksamhetsledning och resursledning finns vertikalt i linjeenheter medan projekten utförs horisontellt inom olika verksamhetsgrupper/verksamhetsområden. LÄS MER