Sökning: "linjechefer"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet linjechefer.

 1. 1. ”Man fick verkligen gå emellan alla olika kategorier i ledarskapet.” : Kommunala linjechefers upplevelser under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Johanna Hallin; Anna Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Leadership; leadership styles; organizational conditions; line managers; middle managers; public sector; crisis leadership.; Ledarskap; ledarskapsstilar; organisatoriska förutsättningar; linjechefer; mellan-chefer; offentlig sektor; krisledarskap.;

  Sammanfattning : Ledarskapet är en viktig del i att skapa framgångsrika och konkurrenskraftiga organisationer där medarbetare mår bra och kan utvecklas (Granberg, 2011). Ledaren är den som har störst inflytande över de anställda då de med hjälp av sitt beteende kan påverka hur medarbetarna tänker och agerar (Granberg, 2011; Jacobsen & Thorsvik, 2014). LÄS MER

 2. 2. Ett vaccin med biverkningar - Studie av medarbetarundersökningar som med goda ambitioner har sidoeffekter i användandet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Hansson; Noel Kvarnström; Andreas Vazdekis; Attila Lundin; [2021]
  Nyckelord :Medarbetarundersökning; linjechefer; medarbetarengagemang; HME; kritik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Ett vaccin med biverkningar - Studie av medarbetarundersökningar som med goda ambitioner har sidoeffekter i användandet. Seminariedatum: 15 januari 2021 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Hansson, T., Kvarnström, N., Lundin, A. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ intervjustudie om kompetensutveckling : Linjechefers upplevelser av kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Avesta Akoi; Francisca Andersson Egana; [2020]
  Nyckelord :Competence; competence development; line managers; competence development activities; workplace learning; Kompetens; kompetensutveckling; linjechefer; kompetensutvecklingsaktiviteter; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka linjechefers upplevelser av kompetensutveckling i sin yrkesroll. Studien utfördes på en stor global organisation i ett av huvudkontoren i centrala Stockholm. Det empiriska materialet samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer där en tematisk analys tillämpades som analysmetod. LÄS MER

 4. 4. Gränslöst arbete, linjechefer och deras förmåga till livsbalans : En kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Karlsson; Stina Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Psykologi; Arbets- och organisationspsykologi; Gränslöst arbete; Flexibelt arbete; Work-life balance; Work-life conflict;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur linjechefer hanterar ett flexibelt arbete när detta blir gränslöst och hur de gör för att detta inte ska påverka balansen mellan arbete och privatliv för mycket. Det teoretiska ramverket för studien utgjordes av Krav, kontroll- och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990), Rollteorin (Mead, 1934; Yang, 2013), Överflödsteorin samt Gränsteorin (Jang & Zippay, 2010). LÄS MER

 5. 5. The Line-Manager as a Crucial Link During an Organizational Change

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Caroline Larsson; Sofie Johansson; [2020]
  Nyckelord :Organizational change; line-manager; management; selfdetermination theory; basic psychological needs;

  Sammanfattning : Earlier studies have identified factors that could be a threat to an employee'swell-being, performance, and motivation during an organizational change.However, there is a lack of research on hierarchical management organizationsand a line-manager's part of how a change is delivered to employees. LÄS MER