Sökning: "linjeproduktion"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet linjeproduktion.

 1. 1. Förbättringsarbete för att öka genomflödet i en linjeproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Tendell Rutgersson; Ebba Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Lean; Improvement work; troughput; linear production; Lean; förbättringsarbete; genomflöde; linjeproduktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur ett ständigt förbättringsarbete kan eliminera problem som stoppar genomflödet i en linjeproduktion. Studien behandlar metoder för hur de största problemområdena och dess rotorsaker identifieras och hur arbetet mot att eliminera dem kan gå tillväga. LÄS MER

 2. 2. Resurseffektiv produktion : Vilka produktionsstrategier är lämpliga för att möjliggöra resurseffektiv yoghurtproduktion?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Andrea Grimmeiss; Angelika Brodka Karlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I syfte att besvara frågeställningen ”Vilka produktionsstrategier är lämpliga för att möjliggöra resurseffektiv yoghurtproduktion?” gjordes först en litteraturstudie om tre valda, allmänna produktionsstrategier, samt en fallstudie på ett mejeriföretag för att identifiera vilka strategier som används i praktiken och deras lämplighetsgrad. Fokus lades på ekonomiskt, miljömässigt- och socialt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. TAK-mätning slipmaskiner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Lise-Lotte Atterling; [2014]
  Nyckelord :TAK-mätning; OEE-analysis; Lean;

  Sammanfattning : Idag är Suzuki Garphyttan AB (SG) en del av Suzuki Metal Industry Group vilket är ett Japanskt företag. SG är världsledande inom tillverkningen av avancerad fjädertråd som används till olika fordonsapplikationer. LÄS MER

 4. 4. Framtagande av ett planerings- och styrsystem : Trioplast i Landskrona AB

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Henrik Andersson; Herman Persson; [2013]
  Nyckelord :Planerings- och styrsystem; Hierarkisk planering; Sälj- och verksamhetsplanering; Huvudplanering; Behovsplanering; Materialplanering; Kapacitetsplanering; Detaljplanering; Produktionsplanering; Planning and control system; Hierarchical planning; Sales and operations planning; Master scheduling; Master planning; Requirement planning; Material planning; Capacity planning; Shop floor Control; Production activity control; Production planning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trioplast Landskrona tillverkar och trycker plastmaterial till förpackningar. Med en prispressad marknad så upplever företaget att de har svårt att konkurrera med andra företag belagda i lågavlönade länder. LÄS MER