Sökning: "linköping patient"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden linköping patient.

 1. 1. Implementation of an automated,personalized model of the cardiovascularsystem using 4D Flow MRI

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kardiovaskulär medicin

  Författare :Camilla Almquist; [2019]
  Nyckelord :4D Flow MRI; Master thesis; Image processing; Heart; Blood flow;

  Sammanfattning : A personalized cardiovascular lumped parameter model of the left-sided heart and thesystemic circulation has been developed by the cardiovascular medicine research groupat Linköping University. It provides information about hemodynamics, some of whichcould otherwise only have been retrieved by invasive measurements. LÄS MER

 2. 2. Word embeddings and Patient records : The identification of MRI risk patients

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erik Kindberg; [2019]
  Nyckelord :word2vec; word embeddings; patient records; MRI safety; digital healthcare;

  Sammanfattning : Identification of risks ahead of MRI examinations is identified as a cumbersome and time-consuming process at the Linköping University Hospital radiology clinic. The hospital staff often have to search through large amounts of unstructured patient data to find information about implants. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av vården i en sjuksköterskeledd mottagning hos män med generaliserad prostatacancer. En fokusgruppintervjustudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Yvonne Keller; Sandra Sjöstrand; [2017-07-13]
  Nyckelord :Prostatacancer; sjuksköterskeledd mottagning; upplevelser; omvårdnad; God vård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Abstract Background: Prostate cancer is the most common cancer among men in Sweden. Today oncology care and treatment often is managed in outpatient care and with telephone follow-up, which means that patients and relatives in a large extent need to handle their situation at home by themselves. LÄS MER

 4. 4. Improved Patient Admission Planning - A Discrete Event Simulation Study at the Department of Pulmonary Medicine, Linköping University Hospital

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Alice Blom; Susanna Olsson; [2017]
  Nyckelord :simulation study; discrete event simulation; logistic; health care; health care logistics; bed management;

  Sammanfattning : The Swedish health care system plays a vital role in satisfying the citizens’ demands for quality health care services. To deliver the right services in time in a hospital, an efficient admission plan is required, but this can be difficult to achieve. LÄS MER

 5. 5. Planning of joint resources - a case study at Seldingerenheten at Linköping University Hospital

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Joanna Englund; Hanna Lösnitz; [2017]
  Nyckelord :logistik; vårdlogistik; planering; strategisk planering; taktisk planering; operativ planering; kapacitetsplanering; planering av gemensamma resurser;

  Sammanfattning : I och med ett ökat vårdbehov i samhället ställs det utöver medicinska krav också krav på att svensk sjukvård ska öka effektiviteten i sina vårdprocesser. Denna studie utfördes på Seldingerenheten som tillhör den Kardiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. LÄS MER