Sökning: "linking"

Visar resultat 1 - 5 av 588 uppsatser innehållade ordet linking.

 1. 1. Healthcare on the High Seas : A telemedical perspective on quality

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hugh Lars Haakon Storlien; Anton Davis Halldin; [2020]
  Nyckelord :Telemedicine; telemedical; TMAS; maritime healthcare; seafaring; health care; shipping; medical equipment; video consultation;

  Sammanfattning : The Telemedical Assistance Service (TMAS) plays a vital role in medical care at sea by linking the medically responsible officers (MROs) on board with onshore physicians. This project aims to investigate telemedical providers’ perceptions of maritime health care quality today, as well as future potential improvements in this field. LÄS MER

 2. 2. Ambidexterity facilitated through Knowledge Sharing Mechanisms : An exploratory study of a Swedish high-tech company

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Pedro Magnani; Marc Ottenthal; [2020]
  Nyckelord :Ambidexterity; Knowledge Sharing; Embedded Knowledge; Single Case Study; High-Tech Industry;

  Sammanfattning : Background: Surviving in times of rapid technology changes requires quick adaptability of processes in companies. Facilitating ambidexterity can be an integral part of the overall organizational goal and the strategy on a firm level, enabling companies to adapt to the rapidly changing environments. LÄS MER

 3. 3. Relativistic Visualizations

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Andreas Ringstam; [2020]
  Nyckelord :Special relativity; Visualization; see; observe;

  Sammanfattning : Special relativity is an area of physics that is abstract and consists of concepts and effects that is hard to link to everyday experience. From a learning perspective, that is problematic as we form new knowledge by linking it to old experiences. One approach to experience a relativistic environment is through computer simulations. LÄS MER

 4. 4. A framework of blockchain technology for green real estate bonds

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julian Bauer; Benjamin Bachmaier; [2020]
  Nyckelord :Real estate; Green bonds; Sustainability; Blockchain; Transparency; Fastigheter; Gröna obligationer; Hållbarhet; Blockchain; Genomskinlighet;

  Sammanfattning : This thesis investigates potential solutions to blockchain technology to develop thegreen real estate bond market further. Previous research focused mostly on thetechnology itself, or in connection to other real estate processes such as transactionsor land registries. LÄS MER

 5. 5. Länkas CSR till lönsamhet? : En kvalitativ studie om företagens utmaningar med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Jai; Miriam Sefo; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Balanced Scorecard BSC ; Business strategy; Profitability; Value; Corporate social responsibility CSR ; Balanserat styrkort BSC ; Affärsstrategi; Lönsamhet; Värde;

  Sammanfattning : Problemdiskussion och syfte: Baserat på tidigare forskning noterar vi att företag möter utmaningar med att identifiera relevanta sociala hållbarhetsmål, det vill säga mål som kan kopplas till deras affärsstrategi och som genererar lönsamhet. Då vi finner att det brister i forskning som behandlar detta är syftet med denna studie att öka förståelse för de utmaningar som finns med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet. LÄS MER