Sökning: "linnea haglund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden linnea haglund.

 1. 1. Användning av sociala plattformar: en studie om integritet och digitala fotspår

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Linnéa Olsson; Hannah Haglund; [2018]
  Nyckelord :Social platform; Facebook; Privacy; Information; Digital footprints; Personal data; Privacy; Big data; Mapping; Awareness; Integritet; Digitala fotspår; Medvetenhet; Personuppgifter; Privatliv; Kartläggning; Användning;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett samhälle där stora delar av den sociala kontakt vi har med andra personer sker via sociala plattformar. På dessa plattformar lagras det otroliga mängder information om oss som användare. De vet var vi befinner oss, våra intressen, vem vi tycker om att umgås med och ofantligt mycket mer. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers bemötande : Med fokus på genus i ett kvinnodominerat yrke.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnéa Andersson; Felicia Byhlin; Karin Haglund; [2017]
  Nyckelord :genus; förskola; män; pedagoger; bemötande; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få reda på om det är någon skillnad i hur manliga respektive kvinnliga pedagoger bemöter flickor och pojkar i verksamheten. Metod: Den här studien baseras på två kvantitativa verktyg, enkät och observationsschema. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av mastektomi som följd av bröstcancer : - En litteraturstudie

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ellen Ekholm; Linnea Haglund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelser av sjuksköterskans bemötande -vid förstagångsinsjuknande i psykos

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Veronica Haglund; Linnea Kjellberg; [2016]
  Nyckelord :Anhöriga; Bemötande; Närstående; Psykos;

  Sammanfattning : Det kan vara svårt att vara närstående till någon som drabbas av psykisk ohälsa. En psykos kännetecknas av förvriden verklighetsuppfattning med vanförställningar och hallucinationer. Den vanligaste orsaken till insjuknande i psykos är schizofreni. LÄS MER

 5. 5. Hinder och möjligheter med jobbcoachning : utifrån jobbcoachers och arbetssökandes syn på insatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Johan Krohn; Linnea Haglund; [2013]
  Nyckelord :job coaching; unemployment; coaching; qualitative study; interview; expectations; areas within job coaching; jobbcoachning; arbetslöshet; coachning; kvalitativ studie; intervju; förväntningar; jobbcoachningens delområden;

  Sammanfattning : Abstract This qualitative interview study focuses on job coaching by examining what thoughts, views and opinions the involved parties, such as job applicants and job coaches, have of the contribution. The aim is to highlight the obstacles and opportunities by examining the expectations that exist from both parties as well as how to look at job coaching and its different areas. LÄS MER