Sökning: "linnea karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden linnea karlsson.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av jämställdhet inom revisionsbranschenEn studie om hur kvinnor upplever jämställdhet och karriärmöjligheter på sin arbetsplats inom den svenska revisionsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linnéa Ekengren; Linnea Johansson; Minna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utredningsplacering på utredningshem för familjer : En explorativ studie om förekomst av och möjliga påverkansfaktorer för utredningsplacering

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Oscar Flanagan; Linnéa Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Beslutsfattande; Den sociala barnavården; Utredningshem; Utredningsplacering; The Decision Making Ecology; Placering utanför hemmet ;

  Sammanfattning : Beslut som fattas inom den sociala barnavården är ett resultat av en komplex process med flertalet påverkansfaktorer att ta hänsyn till. Beslut om placering utanför hemmet är en ingripande insats i barns och familjers livssituation, beslut som grundas i socialtjänstens utredning och bedömning. LÄS MER

 3. 3. ATT VÅRDA PATIENTER MED SJÄLVSKADEBETEENDEN : En kvlitteraturöversiktalitativ

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Erica Karlsson; Linnea Johansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund; Akutmottagningar har ett högt patientflöde och allmänsjuksköterskor möter där patienter med olika slags självskadebeteenden. Flertal patienter med självskadebeteende har känt sig illa bemöta av vårdpersonal. LÄS MER

 4. 4. Användande av sedering vid tandåtgärder på hund och katt på svenska veterinärkliniker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linnea Karlsson; Madeleine Lagneteg; [2022]
  Nyckelord :extraktion; intubering; narkos; tandrengöring; riktlinjer; tandsten;

  Sammanfattning : Det har visat sig vara vanligt att tandåtgärder på hund och katt utförs under endast sedering. I dagsläget finns det begränsat med vetenskapliga studier som utvärderar tandåtgärder under sedering på hund och katt. Däremot finns det internationella och nationella riktlinjer som säger att tandåtgärder ska utföras i allmän anestesi. LÄS MER

 5. 5. Tensions Between Development and Exploitation Through a World-Systems Theoretical Perspective : Comparative Analysis On Land Grabbing in Brazil and Ethiopia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Linnea Karlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Within International Relations, the phenomenon of land grabbing has become a key developmental issue. After reading the existing literature and research on land grabbing, the lack of empirical examples through case selection is clearly noticed. LÄS MER