Sökning: "linnea lantz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden linnea lantz.

 1. 1. Evaluation of the Robustness of Different Classifiers under Low- and High-Dimensional Settings

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Linnea Lantz; [2019]
  Nyckelord :LDA; QDA; DLDA; DQDA; GQDA;

  Sammanfattning : This thesis compares the performance and robustness of five different varities of discriminant analysis, namely linear (LDA), quadratic (QDA), generalized quadratic (GQDA), diagonal linear (DLDA) and diagonal quadratic (DQDA) discriminant analysis, under elliptical distributions and small sample sizes.  By means of simulations, the performance of the classifiers are compared against separation of mean vectors, sample size, number of variables, degree of non-normality and covariance structures. LÄS MER

 2. 2. Lärares trivsel med sin skolledning : En studie om förklaringsfaktorer till lärares trivsel med skolledningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Märta Larsson; Linnea Lantz; [2017]
  Nyckelord :ordinal logistisk regression; lärare; trivsel; skolledning; rektor;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks förklaringsfaktorer till lärares trivsel med sin skolledning. Studien använder data från Skolverkets enkätundersökning Attityder till skolan 2015 samt 2014/2015 års version av Lärarregistret. LÄS MER