Sökning: "lipidsänkande"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet lipidsänkande.

 1. 1. Påverkar statiner effekter av fysisk aktivitet/skelettmusklernas funktion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Carina Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige år 2016 drabbades 25 700 personer av akut hjärtinfarkt och 25% av dem dog inom en månad. Ungefär 19% av Sveriges befolkning dvs 1,9 miljoner människor lever med en hjärtkärlsjukdom. År 2017 dog 31 616 svenskar av hjärtkärlsjukdom och det motsvarar 35,2% av alla avlidna svenskar det året. LÄS MER

 2. 2. Effekt av naturligt förekommande beta-glukan hos vuxna med hyperkolesterolemi – en systematisk översiktsartikel med fokus på livsmedel i Svensk handel.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Ida Edman Hellberg; Frida Hansson; [2014-06-30]
  Nyckelord :beta-glukan; hyperkolesterolemi; vuxna;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: The effect of naturally existent beta-glucan in adults with hypercholesterolemia. - a systematic review with focus on the Swedish food market. LÄS MER

 3. 3. Har den lipidsänkande läkemedelsgruppen statiner en påverkan på neuropati?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Kristina Petersson; [2013]
  Nyckelord :statin; perifer neuropati; neuropati; coenzym Q10; lipidsänkande; kolesterol;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av de kroniska sjukdomarna i världen orsakar hjärt-kärlsjukdomarna 17,5 miljoner dödsfall per år. Läkemedel som används för prevention mot hjärt-kärlsjukdomar är bl.a. statiner. LÄS MER

 4. 4. Vilken effekt har statiner vid primär- och sekundärprevention av hjärt- och kärlsjukdomar?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Dholfoqar Ali; [2011]
  Nyckelord :statiner; hjärtsjukdomar; kärlsjukdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lipidsänkande läkemedel, huvudsakligen statiner köptes under 2011 ut av 815 000 personer på landets apotek. Höga blodfetter är en viktig riskfaktor, bland flera, för utveckling av hjärt- och kärlsjukdom (ex hjärtinfarkt, kärlkramp, claudicatio intermittens och stroke). LÄS MER