Sökning: "lipsky 1980"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden lipsky 1980.

 1. 1. SKOLKURATORERS HANDLINGSUTRYMME I GRUNDSKOLANS LÄGRE ÅRSKURSER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Kenny Nyhus Fadil; Alexandra Gómez; [2018]
  Nyckelord :Skolkuratorer; Skolkuratoratorers roll; Skolkuratorers handlingsutrymme; Främjande arbete; Förebyggande arbete; Socialt klimat;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie om hur skolkuratorer i grundskolans lägre årskurser upplever sitt handlingsutrymme och hur deras arbete för att främja det sociala klimatet i skolan ser ut. Detta har undersökts genom sex intervjuer med skolkuratorer i svenska kommuner och som arbetar på låg- och mellanstadieskolor. LÄS MER

 2. 2. Arbetet som gräsrotsbyråkrat på den sekundära bostadsmarknaden i Sundsvall : Biståndsbedömningar vid enheten för bostadssocialt bistånd i Sundsvalls kommun

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cecilia Sandström; [2017]
  Nyckelord :street-level bureaucracy; discretion client construction; a housing provided aid; gräsrotsbyråkrat; diskretion klientkonstruktion; bostadssocialt bistånd;

  Sammanfattning : There are different views on the cause of the onset of homelessness. For example, it is sometimes suggested that the reason lies with the individual, while others stand by the idea that the cause would be found in the country's lack of housing. LÄS MER

 3. 3. "Man är alltid nummer två i fängelset" - En kvalitativ studie om omständigheter som påverkar intagnas tillvaro under fängelsevistelsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linda Lundgren; Kajsa Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :prison; inmates; strategy; adjustment; culture; socialization; correctional community; prisonization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Kajsa Gustafsson and Linda Lundgren Title: “You’re always number two in prison” - A qualitative study of factors affecting the inmates’ lives while in prison [translated title]. Supervisor: Weddig Runquist Assessor: Lars Harrysson The purpose of this study was to investigate the effects of imprisonment on inmates and how they cope with prison life. LÄS MER

 4. 4. Tagen på sängen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Iris Tiitto; [2015]
  Nyckelord :positivism.; action plan; emergency plan; municipality; forest fire; Street-level bureaucracy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lipsky launched in the 1980:s his theory about street-level bureaucracy. It was a study which revealed that public service workers had considerable discretion in how to execute their jobs and therefore function as policy decision makers. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet genom barnombud : En brygga mellan socialtjänst och ungdom i barnavårdsutredningar

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Matilda Hallonsten; [2015]
  Nyckelord :child advocate; representative; child protection; participation; user involvement; convention on the rights of the child; article 12; barnombud; företrädare; ombud; barnkonventionen; artikel 12; delaktighet; brukarmedverkan; social barnavård; barns röster;

  Sammanfattning : This study aims to describe and analyse the ideas behind and the function of the NGOMaskrosbarn’s advocate services for children (barnombud) during child welfareinvestigations. The main focus is the advocate services relation to children’s participation. LÄS MER