Sökning: "liquid cooler"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden liquid cooler.

 1. 1. Vätskekylaggregat : Optimering med Advanced Process Control

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Mats Rehnholm; [2020]
  Nyckelord :COP; liquid cooler; SCADA; regressionsanalys; building automation; COP; vätskekylaggregat; SCADA; regressionsanalys; fastighetsautomation;

  Sammanfattning : Den pågående globala klimatförändringen innebär att vi behöver minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären för att inte äventyra kommande generationers möjlighet att leva på jorden. Där har energieffektivisering blivit allt viktigare för företag för att minska utsläppen av växthusgaser vilket även innebär att man blir konkurrens­kraftig på marknaden. LÄS MER

 2. 2. How to handle boil-off gases from LNG trucks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/MaskinkonstruktionLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/MaskinkonstruktionLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Linda Gunnarsson; Erik Helander; [2015]
  Nyckelord :LNG; Liquefied natural gas; boil-off; boil-off gases; BOG; natural gas;

  Sammanfattning : This master thesis project aims to investigate the circumstances of boil-off for heavy vehicle transports, using LNG as fuel, and suggest possible ways of handling these gases otherwise released into the atmosphere. LNG, Liquefied Natural Gas, is when natural gas is cooled below its vaporisation point, turning it into liquid phase which is a much more dense way of storing and transporting the fuel. LÄS MER

 3. 3. Functional performance criteria for comparison of less flammable transformer oils with respect to fire and explosion risk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Denis Hellebuyck; [2013]
  Nyckelord :Flammability; transformer oils; fire and explosion risk; cone calorimeter test; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Power grids worldwide are expanding not only driven by ambitious clean energy, but also because of the rising need for reliable energy. Key components of these power grids are transformers. Transformers are traditionally filled with mineral oil, to serve as a coolant and dielectric insulator. LÄS MER

 4. 4. Assessment of Pollution Levels Resulting from Biomass Gasification

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Emmanuel Menya; [2012]
  Nyckelord :producer gas cooling; condensate; PAHs; BTEX; CGCMSD; carcinogenic; toxic; downdraft gasifier;

  Sammanfattning : Today the large scale introduction of biomass gasification is hampered by health, safety and environmental issues which present a major barrier in the deployment of this technology. The condensate in particular resulting from producer gas cooling before use in gas engines is highly toxic and carcinogenic which, if not adequately controlled, can lead to detrimental impacts on human health and the environment. LÄS MER

 5. 5. Konvertering från luft till vätskekylning av elektronik

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Alexander Fritzon; Kent Bodell; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A Swedish electronics company wants to make the cooling of one of their electronic components more efficient. They propose that a retrofit liquid cooler is the way to achieve this goal. The current air cooling has high energy cost due to the high amount of power needed to power fans and heat exchangers. LÄS MER