Sökning: "liquid intelligence"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden liquid intelligence.

 1. 1. Assessment of Volume of fluid Method for high-pressure gasinjection into liquid

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :Yoko Tanabe; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Carbonated sparkling water has been widely used from ancient age [1]. The original ideacame from natural sparkling water and people believed that taking baths at carbonatedhot springs was good for health and healed their sicknesses. This fact led people to startthinking that sparkling water could have more effective uses. LÄS MER

 2. 2. KOGNITIV PROBLEMLÖSNING UNDER STRESS : PÅVERKAR FYSIOLOGISK AROUSAL PRESTATIONEN?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :David Simonsson-Sarnecki; [2010]
  Nyckelord :stress; performance; peak performance; arousal; physiological arousal; APM; Advanced Progressive Matrices; cognitive ability; police; time pressure; running; self-defence; IQ; liquid intelligence; cognitive pre-activation; mental load; cognitive load; psyched-up; stress; prestation; optimal prestation; fysisk ansträngning; APM; Advanced Progressive Matrices; kognitiv problemlösning; tidspress; polis; löpning; självskydd; IQ; flytande intelligens; kognitivföraktivering; kognitivbelastning; mentalbelastning; taggning;

  Sammanfattning : Förmågan att prestera under akut eller kraftig stress är en förutsättning för en del yrken. Forskningsresultaten gällande hur stress påverkar prestation pekar åt olika håll. Denna studie undersökte sambandet mellan fysiologisk arousal och kognitiv problemlösningsförmåga under stress. LÄS MER