Sökning: "liquid level"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden liquid level.

 1. 1. A Fabry–Pérot Cavity for Rare-Earth-Ion-Doped Nanocrystals

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Andre Nüsslein; [2019]
  Nyckelord :Quantum Computer; Rear Earth Ions; Cavity; Laser; Cavity Quantum Electrodynamics; QED; Solidworks; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis work contributes to the effort of detecting single rare earth ions doped into crystals, an operation crucial for the development of rare earth quantum computer hardware. Doping crystals with rare earth elements, their trivalent ions substitute some of the crystal’s original bonds. LÄS MER

 2. 2. Trace level analyses of selected perfluoroalkyl substancesin food: Method development and validation

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mohammad Sadia; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To comprise the future requirements to detect low levels of perfluoroalkane acids, includingbranched and linear perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), perfluorooctanoic acid (PFOA),and perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS) in food items, here analytical methods fordetermination of PFOS, PFOA and PFHxS in six different food matrices (cow milk, butter,chicken egg, chicken meat, beef, and fish) were optimized and validated. The optimizedmethod was based on alkaline digestion and solid-liquid extraction using acetonitrile,followed by solid phase extraction (SPE) using a weak anion exchange cartridge as clean-up. LÄS MER

 3. 3. Maximal CO2-reduktion per investerad krona för personbilar: En bred systemanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Johan Kollberg; [2019]
  Nyckelord :biodrivmedel; elbil; koldioxid; CO2; växthusgas; livscykelanalys; batteri; bränsleförbrukning; kostnad; produktion; bio fuels; electric vehicles; carbon dioxide; greenhouse gas; life cycle analysis; battery; fuel efficiency; cost; production; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study examines the cost efficiency of reducing carbon emissions for personal vehicles by changing from petrol to either liquid bio fuels or electric operation. Based on own simulations of fuel consumption, life cycle-emissions and -production costs are derived based on existing knowledge through previous studies. LÄS MER

 4. 4. Flytande biogas som bränsle för sjöfartssektorn : Möjligheter och hinder för Östersjöområdet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Henrik Lindskog; [2019]
  Nyckelord :Liquid biogas; shipping; Baltic Sea; methane slip; LBG; LNG; flytande biogas; sjöfart; Östersjön; Östersjöområdet; LBM; biogas; fartygsbränsle; SWOT; PESTLE; metanslip;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till en bättre förståelse för LBG:s förutsättningar inom sjöfarten genom att kartlägga vilka möjligheter och hinder som finns för att använda LBG som bränsle i Östersjöområdet. Studien består av en analytisk kartläggning som baseras i en litteraturstudie och kompletteras av en intervjustudie med branschaktörer. LÄS MER

 5. 5. Correlating the microstructure with wear properties of aluminium silicon carbides

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och designHögskolan i Jönköping/JTH, Material och tillverkning

  Författare :Chaitanya Krishna Jammula; [2019]
  Nyckelord :Aluminium silicon carbide; silicon carbide; wear test and scratch test;

  Sammanfattning : Aluminium is one of the metals playing a prominent role in automobile industry after cast iron. Because of its light weight property and good mechanical properties. When aluminium reinforced with silicon carbide showing good tribological properties and improved strength. LÄS MER