Sökning: "lisa cederberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden lisa cederberg.

 1. 1. Metoder som pedagoger i språkbadsförskolor använder för att stödja kommunikationen med barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Lisa Cederberg; Desmond Manu; [2019-02-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att visa vilka metoder pedagoger i språkbadsförskolor använder för att stödja barnen i deras andraspråksutveckling. Eftersom språkbad som utbildningsform inte existerar i Sverige åkte vi till Finland för att studera metoder pedagoger i språkbadsförskolor använder för att göra sig själva förstådda eller för att uppmuntra barnen att uttrycka sig. LÄS MER

 2. 2. Felaktig alternativ splicing: Vissa mutationer i BRCA1, BRCA2, ERα och ERβär starkt förknippade med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Lisa Cederberg; [2011]
  Nyckelord :Alternative Splicing; BRCA1; BRCA2; Breast Cancer; ERα; ERβ; Alternativ splicing; BRCA1; BRCA2; Bröstcancer; ERα; ERβ;

  Sammanfattning : Alternative splicing is a process that partly rejects the common definition of a gene – that one gene codes for one specific protein. By variable combination of coding regions (exons) and exclusion of non-coding regions (introns), formation of several different mRNA-transcripts, and consequently several different proteins, can derive from the same gene. LÄS MER