Sökning: "lisa månsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden lisa månsson.

 1. 1. Livsviktigt arbete bakom en skärm : En studie i socialt arbete om ideella tjej- och transjourares syn på sin roll som stödjare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lisa Månsson; [2020]
  Nyckelord :young women´s and transgender empowerment centers; volunteers; social work; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how volunteers at young women´s and transgender empowerment centers in Sweden reason about their role and their discretion in order to better understand and problematize the responsibility of conducting social work without necessarily holding an education as a social worker. The study focuses on their supportive role in online chats with young callers who make contact in need of more or less urgent support. LÄS MER

 2. 2. Akutplattan : Rädda liv i digitalt format

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kim Larsson; Lisa Ax; Susanna Dahlgren; Oskar Joelsson; Oscar Magnusson; Daniel Månsson; Olle Renius; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar det arbete som en grupp på sju studenter i kursenTDDD96- Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet utförde under vårterminen 2017. Målet med projektet var att utveckla en webbapplikation som ska användas i samband med hjärt-lungräddning på Linköpings universitetssjukhus. LÄS MER

 3. 3. En praktisk studie kring utvecklingen av webbapplikationen Studentlunchen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anna Adlercreutz; Oskar Ahlstedt; Linnéa Bengtsson; Andreas Månsson; Gustaf Romell; Isak Stigson; Tobias Sund; Lisa Wedlund; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report declares the experiences and results arrived from the development process around the e-shop Studentlunchen. Studentlunchen is a web application to be used by students to order lunch during weekdays. LÄS MER

 4. 4. Pre-closing formulations in Meeting Talk : A Study of a Cross-functional Team Meeting at Ericsson in Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Lisa Månsson; [2015]
  Nyckelord :conversation analysis; meeting talk; formulations; pre-closing; leadership; organizational talk; linguistics; konversationsanalys; ledarskap; organisationer; lingvistik;

  Sammanfattning : Meetings are important arenas where institutional roles and relationships are acted out. Conversation analysis, a data-driven qualitative methodology utilized to study naturally occurring talk-in-interaction, was used in this study to uncover the mechanisms behind meeting talk. LÄS MER

 5. 5. Att gå i svensk skola med invandrarbakgrund - en studie om kulturella möten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Carola Gustafsson; Lisa Månsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om de kulturmöten som en elev med invandrarbakgrund kan uppleva i mötet med en svensk skola. I uppsatsen presenteras historik och fakta om invandrarbarn. De frågor vi har valt att undersöka är om skolmaten anpassas till elevernas kulturella bakgrund och hur man förhåller sig till olika högtider i skolan. LÄS MER