Sökning: "lisa schmidt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden lisa schmidt.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning : En studie om hur företag inom modebranschen har utvecklat sinhållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Eljans; Malin Schmidt; [2017]
  Nyckelord :Sustainability report; environment; development; industry standard; GRI; Hållbarhetsredovisning; miljö; utveckling; branschstandard; GRI;

  Sammanfattning : Sammanfattning Miljö- och hållbarhetsredovisning är ett viktigt verktyg för att företag ska kunna visa vilket ansvar de tar och vad de gör för att bidra till en hållbar utveckling. Utsläpp från klädproduktion har en negativ påverkan på miljön och följderna av dessa handlingar är en av flera bidragande orsaker till klimatförändringarna, varav vi finner det betydande att studera om företagen har utvecklat sin redovisning. LÄS MER

 2. 2. Biofysikaliska studier av amyloida proteinfibrillers kompaktering

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi- och bioteknik

  Författare :Matilde Bengtsson; Jessy Nassif; Lisa Rundberg; Eneas Schmidt; Elin Sundin; Emelie Svensson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. KR’PTA : spår och ärrbildningar hos Johannes Heldén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Lisa Schmidt; [2005]
  Nyckelord :Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Trough the analyses of three young contemporary Swedish and Norwegian poets, who all in one way or another work with the language as material, I will circulate around the term language materialism. Each poet has his or her specific distinctive feature wich makes them three completely different poets. LÄS MER