Sökning: "lisa vikström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden lisa vikström.

 1. 1. Ortnamnsfunktioner i teori och praktik : Namnbruk i Halmstad

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lisa Vikström; [2019]
  Nyckelord :onomastik; ortnamn; urban toponymi; namnbruk; namnfunktioner;

  Sammanfattning : En namnfunktion kan sägas vara både en roll som ett namn har och en association som ett namn ger. Med fokus på namnbruk, är den här uppsatsens syfte att identifiera och analysera namnfunktionerna inom ett begränsat, autentiskt område i Halmstad. För att göra detta, brukas en kombination av metoder. LÄS MER

 2. 2. Namn i tiden? : Socialkonstruktivistisk analys av namnbruk i barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lisa Vikström; [2016]
  Nyckelord :onomastik; litterär onomastik; socialkonstruktivism; litteratur; barnlitteratur;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine first names in Swedish children’s literature, to see whether they reflect our age’s name patterns. The main focus is multilingual names, and fashionable name patterns. The result determines that 16 % of the names are multilingual, compared to our society’s 10 %. LÄS MER

 3. 3. Heme degradation pathway controls inflammation in model of mouse prostatitis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Lisa Vikström; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Acute or chronic inflammation in the prostate is implicated in pathogenesis of benign prostate hyperplasia (BPH) as well as development of prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) and prostate cancer (PCa). Chronic prostatitis (inflammation in the prostate) is associated with high morbidity and negatively impacts life quality. LÄS MER

 4. 4. Hot och våld mot socialsekreterare

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa & Elin Vikström & Nyström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Uppbyggnad av WCR:s miljöledningssystem : Miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Lisa Hugoh; Charlotte Vikström Karvonen; [2012]
  Nyckelord :Miljödiplomering; miljöledningssystem; miljöutredning;

  Sammanfattning : Idag är miljömedvetandet stort och intresset för företags miljöarbete ökar och anses allt mer viktigt. Ett system där struktur och ordning är första prioritet är därför viktigt i miljöarbetet. Alla handlingar och inköp som fattas av oss människor påverkar miljön både positivt och negativt. LÄS MER