Sökning: "liseberg"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet liseberg.

 1. 1. Rekryteringsprocessen, valet mellan intern eller extern rekrytering: En utredande studie om IKEA och Lisebergs rekrytering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Eriksson; Miguel Riscado Pereira; [2018-08-29]
  Nyckelord :rekrytering; rekryteringsprocess; internrekrytering; externrekrytering; IKEA; Liseberg;

  Sammanfattning : Denna studie tar upp ämnet rekrytering med syfte att undersöka hur IKEA och Lisebergs rekryteringsprocess ser ut samt hur valet av interna eller externa kandidater i ledande befattningar beaktas i praktiken i dessa organisationer. Detta är ett aktuellt ämne att undersöka då personal ofta beskrivs som en av organisationers viktigaste tillgångar (Lindelöw, 2003). LÄS MER

 2. 2. Effektiva material- och informationsflöden i en nöjespark. - En fallstudie på Liseberg

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Mathias Kjellsson; Daniel Börjesson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andrèe Olsson; [2017]
  Nyckelord :temapark; nöjespark; tematiserade landskap; rekreativa platser; Göteborg; Liseberg; Disneyland; Six Flags; Cedar Fair;

  Sammanfattning : Tematiserade landskap har varit en del av mänsklighetens historia i över 4000 år. Iscensatta landskap användes tidigt i parker och föranledde uppförandet av marknader och sedermera lustträdgårdar. LÄS MER

 4. 4. En upplevelse olik någon annans. Att uppnå hög kundtillfredsställelse med krav på att leverera upplevelser åt alla – en fallstudie på Liseberg AB.

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Viktor Kjellin; Fredrik Leifland; [2017]
  Nyckelord :Leisure consumption; customer value proposition; customer satisfaction; core product; market segmentation; Amusement park; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: An experience unlike any other’s. To achieve great customer satisfaction with obligations to deliver experiences for all – a case study on Liseberg amusement park. LÄS MER

 5. 5. Förstärk karaktären med markmaterial : en undersökning om hur markmaterial förstärker karaktärer på tematiserade platser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oskar Persson; [2016]
  Nyckelord :förstärka karaktär; markläggning; markmaterial; nöjespark; tematiserad miljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera hur markmaterial används för att förstärka karaktärer i en tematiserad miljö. Tematiserad miljö innebär en miljö som ska efterlikna en verklig eller påhittad miljö på en plats. LÄS MER