Sökning: "liseberg"

Visar resultat 16 - 20 av 22 uppsatser innehållade ordet liseberg.

 1. 16. Hur skapar man ett leende? : En uppsats om personalmotivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Jonas Jolsta; Emma Jonsson; [2008]
  Nyckelord :Ekonomi; Personal; Management; Motivation; Serviceföretag;

  Sammanfattning : Our purpose with this paper has been to analyse and discuss how motivation of the personnel affects the service quality in service companies. This has been done through two studies; a literature study with existing theories and an empirical study on the divisions of Lyckohjul and Shopping at Liseberg. LÄS MER

 2. 17. Säkerhetsarbetet i kundens tjänst eller inte?- på ett nöjesfält

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anja Grönvall; Andreas Källström; Ida Jensen; [2008]
  Nyckelord :risk; säkerhet; säkerhetsarbete; destinationsmarknadsföring; image; media; Tourism; Turism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Säkerhetsarbetet i kundens tjänst eller inte?- på ett nöjesfält Författare: Anja Grönvall, Ida Jensen och Andreas Källström Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur anläggningens hanterande av säkerhet påverkar turistens syn på en turistanläggning. Metod: Vi har utfört en enkätundersökning för att kunna få en uppfattning av hur Lisebergs kunder anser att säkerhetsarbetet fungerar. LÄS MER

 3. 18. SOMEWHERE OVER THE RAINBOW... : En studie av Lisebergs krishantering och medierapporteringen vid Rainbow-olyckan 2008

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/Högskolan i JönköpingHögskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/Högskolan i JönköpingHögskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Martinsson; Linnéa Stenquist; [2008]
  Nyckelord :krishantering; medierapportering; Liseberg; extraordinär händelse; nyhetsvärde; tidningar;

  Sammanfattning : Sommaren 2008 inträffade en extraordinär händelse på nöjesparken Liseberg i Göteborg. Åkattraktionen Rainbow gick sönder och flera passagerare skadades och fick föras till sjukhus. Media har följt denna händelse och det har spekulerats kring Lisebergs agerande och säkerhet. LÄS MER

 4. 19. Turistnäringen i Göteborg

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ewa Falklind; Johan Gustafsson; [2007-02-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:I dagens hårdnande globala konkurrens där många arbetstillfällen inom den traditionellaproduktionsindustrin flyttar till låglöneländer, ser många bedömare tjänstesektorn som vårnya stora tillväxtmotor. Turistintensiva branscher som hotell och restaurang, bedöms av SCBatt få en kraftig tillväxt av jobb. LÄS MER

 5. 20. Delat ledarskap : En fallstudie av delat ledarskap inom Liseberg AB

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Paulina Hedlund; Ulrika Lagell; [2006]
  Nyckelord :Ledarskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar delat ledarskap. Uppsatsens syfte är att med hjälp av en fallstudie ta reda på fördelar och nackdelar med ett delat ledarskap ur ledarnas, överordnade samt medarbetarnas perspektiv. LÄS MER