Sökning: "liska"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet liska.

 1. 1. Maskininlärning för kvantmekaniska problem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Filip Axelsson; Marcus Jirwe; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här artikeln undersökts hurvida maskininlärning kan vara till hjälp för att lösa fysika-liska problem. Detta undersöks genom att ett artificiellt neuralt nätverk implementeras ochtränas upp för att hitta energinivåerna för den harmoniska oscillatorn med och utan elekt-riskt fält. LÄS MER

 2. 2. Investigating the Consumer Emotions of the Volkswagen Dieselgate

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Liska; Fanny Johansson; [2016-06-29]
  Nyckelord :Consumer feelings; Emotional research; Dieselgate; Volkswagen; Brand heritage; Brand disaster; Scandal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Customer Aquisition and Retention by Gamifying User Experience : Gamifying the team messaging app Briteback

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Liska Cersowsky Weström; [2016]
  Nyckelord :gamification; motivation; communication; apps; digital; user experience; ux;

  Sammanfattning : Studies have shown that many problems office workers face today arise from digital communication and collaboration, with information overload being the biggest obstacle to being effective and productive. Briteback is a new messaging app for teams, which was launched in November 2015, and which aims to solve these problems by providing users with a platform where they can manage all their work-related communication, in an attempt to structure office workers’ communication and to relieve communication related stress. LÄS MER

 4. 4. Kost och Identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Carolin Wendel; Annica Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Identitet; LCHF; symbolik; livsstil; social tillhörighet; konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Livsmedel, kost och hälsa har fått alltmer uppmärksamhet i media och under de senaste åren har utbudet på internet, TV och i tidningar exploderat. Det har blivit populärt att anamma die-ter för att förändra sin kropp och påverka sitt välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Rehabilitering ur ett arbetslivsinriktat perspektiv : Ett maktperspektiv med samhällsaktörerna i fokus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Linda Nylén; Gloria Gruber; [2009]
  Nyckelord :Sjukroll; arbetsförmåga; rehabilitering; rehabiliteringskedja; Sjukdom;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur arbetsförmåga definieras samt hur arbetsförmå¬gan bedöms utifrån olika aktörer i samhället. Syftet var också att ta reda på hur rehabiliteringen fungerar utifrån de olika aktörerna i samhället. LÄS MER