Sökning: "listening behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden listening behavior.

 1. 1. Podcasts: “Entertainment To Go” : A study on why Uppsala University students listen to podcast

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Anneli Modin; Sasha Börholm; [2020]
  Nyckelord :podcast; convergence; mobility; uses gratifications theory; listening behavior;

  Sammanfattning : The study aims to gain a deeper understanding of podcasts as a phenomenon. It specifically explores Uppsala University students and their podcast listening habits in an effort to gain understanding about why students listen to podcasts, if there are particular genres students are drawn to and why students believe podcasts are successful. LÄS MER

 2. 2. Bemötandet av barns utmanande beteende i förskolan ur ett omsorgsetiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alf Lundgren; Andrea Imbesi; [2019]
  Nyckelord :Omsorgsetik; Utmanande; Beteende; Förhållningssätt; Bemötande;

  Sammanfattning : This study aims to reveal what preschool teachers and pedagogues think about and how they act when it comes to meeting the behavior and needs of children with challenging behaviour from a perspective of ethics of care as developed by Nel Noddings. Statistics claim that this kind of behavior is on the rise and it is therefore of relevance to see how teachers and pedagogues can give care to children who displays behavioral problems. LÄS MER

 3. 3. BUSSFÖRARES KÖRBETEENDE VID EXPONERING FÖR TRAFIKUTROP En simulatorstudie som undersöker effekten av auditiv störningsinformation

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mattias Söderholm Mullaart; Henrik Nilsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Arbetsminnesbelastning; bussförare; auditiv sekundäruppgift; kognition; körsimulator; förardistraktion; körbeteende; trafikutrop; radiokommunikation; Informationssystem i fordon;

  Sammanfattning : Bus driving is a complex and cognitively challenging task that places high demands on bus drivers' working memory. Pedestrians, traffic lights, timetables, etcetera, must be kept under surveillance for the safe and timely delivery of the vehicle. LÄS MER

 4. 4. Finnes: Osäkra föräldrar med osäkra barn Sökes: Säkra experter i risksamhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Helena Isaksson; [2018]
  Nyckelord :scared and anxious children; parenting a scared child; parenting expert; parental advisor; risk society; modern parenthood; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is about understanding how contemporary, popular experts in parenting and children's behavior advices insecure parents how to deal with scared anxious children. The studies empiricism is retrieved from books, parenting sites and newspapers. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad vård på akutmottagning:Patientens upplevelse av att lämna sin berättelse

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Fahlander; Stefan Stridh; [2018]
  Nyckelord :Person-centered care; Narrative medicine; Emergency Service; Qualitative research; Personcentrerad vård; Narrativ medicin; Akutmottagning; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund:Patienten som besöker akutmottagningen idag möts av vårdpersonal som ska ta hand om ett ökande antal patienter med svårare och mer komplexa vårdbehov. Studier visar att det skapar trygghet för patienten att själv få delge sina tankar om sitt hälsotillstånd, bli tagen på allvar och lyssnad på. LÄS MER