Sökning: "listening comprehension"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden listening comprehension.

 1. 1. Ser todo oídos - Un análisis de las actividades de comprensión auditiva en tres manuales suecos de ELE para el nivel B1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Marilyn Mansilla; [2021-08-05]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : This paper studies the listening comprehension exercises of three different student textbooks used to learn Spanish as a foreign language (ELE) for upper secondary schools in Sweden, to determine whether these exercises help students develop adequate listening comprehension skills in the target language and level step 4 (the Swedish equivalent to the level B1.1 of the Common European Framework of Reference for Languages or CEFR). LÄS MER

 2. 2. Can a parental questionnaire about children’s reading ability identify dyslexia in school children?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Matilda Löfstedt; Astrid Hellman; [2021-02-12]
  Nyckelord :dyslexia; screening; parental questionnaire; diagnosis; reading; dyslexi; screening; föräldraskattningsformulär; diagnos; läsning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ställs stora krav på människors läs- ochskrivförmåga. Studier har visat att barn med dyslexi löper större risk att utveckladepression och ångest än andra barn. Man eftersträvar därför ett tids- ochkostnadseffektivt screeninginstrument för att identifiera dyslexi i tidig ålder. LÄS MER

 3. 3. Örat är vägen till hjärtat : En interventionsstudie om hur olika högläsningsmetoder kan påverka elevers hörförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecka Wallgren; [2021]
  Nyckelord :reading aloud; listening comprehension; audiobooks; digital reading aloud; traditional read-ing aloud; högläsning; hörförståelse; ljudböcker; digital högläsning; traditionell högläsning;

  Sammanfattning : Högläsning är ett pedagogiskt verktyg med fördelar gällande såväl möten med olika texter som utvecklande av språkförståelsen. Traditionellt sker högläsning genom att någon läser högt för en grupp eller individ. LÄS MER

 4. 4. You, Your Music and Your Work : A quantitative study into the relationship between listening to music, task performance and individual differences

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Daniel Harrysson; [2021]
  Nyckelord :Distraction; Music; Media Multitasking ; Boredom; Reading Comprehension ; Focus; Task Performance ;

  Sammanfattning : Simultaneously listening to music whilst doing other tasks has become more common with the development of mobile technology and the rise of streaming platforms, but what affect does listening to music have on task performance? There have been several theories on this both advocating for and against the effects of music. This study has two primary questions to answer. LÄS MER

 5. 5. Is Social Media the New Classroom? : A study on the impact of YouTube on language comprehension of Swedish students of English

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ellen Ångman Granér; [2021]
  Nyckelord :Second Language Acquisition; Extramural English; L2; Social Media; YouTube; Comprehension; English; Sweden; Intermediate School;

  Sammanfattning : In this study, the possible impact YouTube can have on students reading and listening comprehension in English is investigated. In order to identify this possible impact, two main research questions were asked, analysed and answered. LÄS MER