Sökning: "listening comprehension"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden listening comprehension.

 1. 1. Att höra och förstå : En läromedelsanalys av hörförståelseuppgifter i tyska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Lisa Nilsson; [2024]
  Nyckelord :hermeneutics; listening comprehension; exercise types; authenticity; second language learning; L2 learning;

  Sammanfattning : Communication is an integral part of our everyday life. In learning a new a language, there are a series of different skills that need to be mastered by a student to be efficient in the language. One of these skills is listening comprehension. Listening comprehension is the skill that students found the hardest to master and be confident in. LÄS MER

 2. 2. The Effectiveness of Visual Input for EFL Learners’ Vocabulary Acquisition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Sara Hallén; [2023-06-19]
  Nyckelord :EFL; vocabulary acquisition; listening; audiovisual;

  Sammanfattning : Effective modes of input for EFL vocabulary learning is an ongoing discussion in research. Vocabulary is an important aspect of language learning which makes it valuable to examine how to acquire vocabulary most effectively. LÄS MER

 3. 3. Trilingual spoken word recognition : Interlingual competition from one or two non-target languages in a sentence context

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Yulia Kashevarova; [2023]
  Nyckelord :trilingual speech processing; cross-linguistic competition; sentence context; BLINCS; BIA ;

  Sammanfattning : Persistent non-target language co-activation in spoken and visual language comprehension has been found both at the word-level and at the level of a sentence, although in the latter case, sentence bias has been observed to modulate the co-activation which can create lexical competition. In the case of trilingual speakers, both non-target languages may potentially compete with the third language (L3). LÄS MER

 4. 4. ”Jag ÄLSKAR högläsning!” : Sociala samspel i samband med högläsning i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linda Hautala; Sara Hultqvist; [2023]
  Nyckelord :Reading aloud; social interaction; love of reading; language development; Högläsning; sociala samspel; läslust; språkutvecklande arbete.;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka hur lärare i förskoleklass arbetar med högläsning. Högläsning kan bidra till att eleverna får en positiv läsupplevelse vilket i sin tur kan stimulera elevernas läslust och läsförståelse, samt utveckla deras ordförråd och förmåga att lyssna och koncentrera sig. LÄS MER

 5. 5. Investigating reading comprehension in Reading While Listening and the relevancy of The Voice Effect

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Edvin Hedenström; Axel Barck-Holst; [2023]
  Nyckelord :RWL; Reading-while-listening; Multimedia learning; Multimodal Learning; TTS; text-to-speech; reading comprehension;

  Sammanfattning : Various forms of multimedia learning have been shown to aid learners time and time again. One form of multimedia learning that has not been thoroughly studied is reading while listening (RWL). This is especially the case when it comes to the immediate impacts on reading comprehension from practising RWL. LÄS MER