Sökning: "liten uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 497 uppsatser innehållade orden liten uppsats.

 1. 1. ”Om man är liten syns man inte” : - En studie om samverkan inom besöksnäringen i  Region Jämtland Härjedalen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Frida Andersson; Johanna Walter; [2020]
  Nyckelord :Destinationer; Destinationsutveckling; Centrum - periferi; Regional utveckling; Turism nätverk; Samverkan;

  Sammanfattning : Turism ses numera som en motor för både lokal och regional utveckling och tillväxt, inte minst i perifera områden. Det pågår en förändring i det turistiska rummet då allt fler starka destinationer skapas och destinationsbegreppet har därav blivit centralt i besöksnäringens utveckling. LÄS MER

 2. 2. Azelio’s Thermal Battery for Combined Heat and Power : A Thermo-economic and Market Research Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Martin Lantz; [2020]
  Nyckelord :Carnot battery systems; thermal energy storage; techno economic analysis; market review;

  Sammanfattning : The objective of this thesis was to assess the market opportunities for two novel Carnot battery system solutions, one supplying power and low temperature heat as well as a system supplying medium temperature heat exclusively. To fulfill the objective, a methodology was developed and implemented to investigate the market potential, further two techno-economic models were developed and utilized to investigate the performance of such Carnot battery solutions. LÄS MER

 3. 3. A Method for the Assisted Translation of QA Datasets Using Multilingual Sentence Embeddings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Thomas Vakili; [2020]
  Nyckelord :Natural Language Processing NLP ; Information Retrieval IR ; Multilingual Sentence Embeddings; QADatasets; Lesser-Resourced Languages; språkteknologi; informationssökning; språkagnostiska meningsvektorer; fråga-svarskorpusar; språk med mindre resurser;

  Sammanfattning : This thesis presents a method which reduces the amount of labour required to translate the English question answering dataset SQuAD into Swedish. The purpose of the study is to contribute to shrinking the gap between natural language processing research in English and research in lesser-resourced languages by providing a method for creating datasets in these languages which are counterparts to those used in English. LÄS MER

 4. 4. Exploring Use and Perception of Augmented- and Virtual Reality in the Swedish AEC Industry

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Bahar Dashti; Roberto Viljevac-Vasquez; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; Augmented Reality; Virtual Reality; Building Information Modeling; Construction; Management; Digitalization; Augmented Reality; Virtual Reality; Building Information Modeling; Construction; Management;

  Sammanfattning : Augmented Reality and Virtual Reality is on a trend of development. These technologies could have an impact on the way construction is carried out in the future. Right now these technologies are not widely used in the construction industry. LÄS MER

 5. 5. Buskar : användning i offentliga planteringar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Pernilla Fridberg; [2020]
  Nyckelord :buskar; artdiversitet; diversitet; artrikedom; gestaltning; offentliga miljöer; succession; beskärning; skötsel; värden; säsongsvariationer; växtkomposition; upplevelsevärden; succession; dynamik; konkurrensstrategi; shrubs; species diversity; biodiversity; design proposal; public environment; succession; pruning; management; values; season variations; plant composition; composition principles; experience value;

  Sammanfattning : Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. LÄS MER