Sökning: "literacy aktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden literacy aktiviteter.

 1. 1. Främja fysisk aktivitet bland barn och ungdomar med övervikt. : – En intervjustudie om hur aktivitetsledare inom kommunala hälsoprojekt arbetar med motivation och självförtroende.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Strandh; Camilla Lindeborg; Joanna Taavela; [2020]
  Nyckelord :Health; overweight; pedagogy; physical activity and physical literacy.; Fysisk aktivitet; hälsa; pedagogik; physical literacy och övervikt.;

  Sammanfattning : Övervikt har ökat världen över och anses vara ett hot mot folkhälsan som kan leda till långvarig sjuklighet och psykisk ohälsa. Rekommendationerna för barn och unga är 60 minuter per dag och fokus bör ligga på fysiska aktiviteter som upplevs meningsfulla. LÄS MER

 2. 2. Jag pratar, jag rör på mig MEN jag lyssnar också : En jämförande kvalitativ studie om elevers lyssnande, förståelse och aktiviteter under högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; kroppslig aktivitet; litteratur; läsförståelse; literacy; språkutveckling; läsutveckling; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att söka kunskap för hur det påverkar elevers upplevelse och förståelse för den text de lyssnar på under högläsning i årskurs tre om de inte ritar under högläsning jämfört med om de ritar. Studien undersökte också lärares intentioner med att låta elever rita medan högläsning pågår. LÄS MER

 3. 3. God man i fickan : Involving people with cognitive impairments in participatory design activities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexander Nordh; [2020]
  Nyckelord :Participatory design; people with disability; cognitive impairments; financial literacy; financial technology; accessibility;

  Sammanfattning : Background: Technology can provide efficient and accessible solutions to manage private economy, taking into account user needs and experiences. People with disability are most likely to encounter challenges related to financial literacy and lack of access to their own money. LÄS MER

 4. 4. Bana väg för läsning : Folkbibliotekariers strategieroch förhållningssätt till läsfrämjande aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättningar

  Master-uppsats,

  Författare :Marita Vesterlund; [2020]
  Nyckelord :Barn; Unga; Funktionsnedsättning; Inkludering; Tillgänglighet; Delaktighet; Folkbibliotekarier; Läsfrämjande;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to study public librarians’ approach to working for participation and inclusion in the literacy context specifically aimed for children and young people with disabilities. The theoretical framework draws on the critical disability theory developed by Devlin and Pothier and Goodley and Runswick-Cole. LÄS MER

 5. 5. Digital literacy-undervisning - En kvalitativ studie om pedagogers kunskap av digitala redskap i literacy-undervisningen för barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maja Wiebelt; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; förskola; kunskap; literacy; undervisning;

  Sammanfattning : Ett allt mer digitaliserande samhälle har inneburit att digitala redskap i samband med undervisningen i förskolan förekommer i större utsträckning än tidigare. Men hur förhåller sig pedagoger till de nya undervisningsredskapen? Av erfarenhet i kollegiala samtal på förskolor eller som student har jag uppmärksammat en osäkerhet mellan pedagoger hur digitala redskap kan tillämpas i framförallt literacy-undervisningen. LÄS MER