Sökning: "literacy hos små barn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden literacy hos små barn.

 1. 1. Literacy : Ett nedslag i några barns lärandemiljöer på den indiska landsbygden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Emil Aler; [2012]
  Nyckelord :literacy; literacitet; Indien; förskolebarn; lärandemiljö; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : BakgrundGer en bild av skolväsende för små barn i Indien och Sverige, samt övergripandeförutsättningar för barn och skolor i Indien. Vidare förmedlas siffror på hur läs och skrivkunnighet är spridd i Indien. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogiska insatser - på vilket sätt för att ge effekt? : Betydelsen av insatsernas tidpunkt och innehåll för barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Catharina Tjernberg; [2006]
  Nyckelord :dyslexia; language impairment; decoding; literacy; linguistic awareness; phonological awareness; reading and writing difficulties; språklig medvetenhet; läs- och skrivsvårigheter; fonologisk medvetenhet; dyslexi; språkstörning; avkodning;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras skriftspråksutvecklingen hos sex elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Syftet med studien är att klarlägga vilken roll specialpedagogiska insatser spelar för elevers skrift-språkliga utveckling. LÄS MER