Sökning: "literature connections"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade orden literature connections.

 1. 1. Det tredje subjektet : Postmänskligt subjektsfinnande i The Murderbot Diaries, en analys av en cyborgs subjektsutvecklande utifrån posthumanistisk teori

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Anna Larsson; [2020]
  Nyckelord :subject; identity; Murderbot; posthumanism; posthuman; science fiction; Subjekt; The Murderbot Diaries; science fiction; identitet; kropp; posthumanism; postmänskligt;

  Sammanfattning : This paper analyses the process of achieving a subject of being in a posthuman character named Murderbot from the books called The Murderbot Diaries by Martha Wells. Science Fiction doesn’t have a natural place in Sweden academic discourse because it’s looked upon as a lesser form of literature. LÄS MER

 2. 2. Le fantastique chez Guy de Maupassant : Sa nature, son fonctionnement et ses buts

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Mikael Hellgren; [2020]
  Nyckelord :Maupassant; fantastic; The Horla; The Diary of a Madman; Who knows? On the River; The Inn; narrative; the double; Maupassant; fantastique; Le Horla; Un fou; Qui sait ? Sur l’eau; L’Auberge; narration; le double;

  Sammanfattning : Ce mémoire est composé d’une analyse narrative de quelques récits de Guy de Maupassant. Il s’agit des nouvelles appartenant au genre fantastique : Le Horla, Un fou, Qui sait ? Sur l’eau et L’Auberge. Une description de la manière dont le fantastique se présente dans ces nouvelles a été tentée. LÄS MER

 3. 3. Diophantine Approximation and Dynamical Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Antony Lee; [2020]
  Nyckelord :diophantine approximation; continued fractions; sturmian sequences; hyperbolic geometry; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The subject of diophantine approximation is a classical mathematic problem, as old as it is well studied. There are many different texts describing its connection to more modern areas of study, but few which do so with the aim of exploring the connections themselves. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av hur arbetsmiljön påverkar patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Johning; Johanna Grönberg; [2020]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Arbetsmiljö; Omvårdnad; Sjuksköterskor; Upplevelser; Vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Definitionen av patientsäkerhet är att patienter inte ska drabbas av skada i samband med åtgärder inom hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan ska förmedla kunskap, undervisa patienter och anhöriga. Sjuksköterskans arbetsmiljö har blivit allt mer uppmärksammad. LÄS MER

 5. 5. Manligt och kvinnligt ledarskap inom mediebranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Molly Rosberg; Hanna Berggren; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; Genus; Organisationskultur; Media;

  Sammanfattning : Studien undersöker ledare från sex olika medieföretag i Sverige, och jämför dessa utifrån deras upplevelser samt åsikter gällande ledarskap, genus och organisationskultur. Studien har i syfte att bidra med kunskaper om diskurser avseende manligt och kvinnligt ledarskap på strategisk nivå inom mediebranschen. LÄS MER