Sökning: "literature review on listed companies"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden literature review on listed companies.

 1. 1. Patterns and Determinants of Payout Policy in the 21-st Century : A study of the Nordic Countries.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tatiana Silva da Costa; Abubacarr Sidy Nyassi; [2021]
  Nyckelord :Firms’ factors; cash dividends; share repurchases; payout ratio; Dividend Irrelevance Theory; Signaling Theory; Agency Theory; Life-cycle Theory; Substitution and Flexibility Hypotheses;

  Sammanfattning : Payout policies is one of the most discussed topics in corporate finance. Since Miller & Modigliani (1961) dividend irrelevance theory, which was based on perfect markets, many theories have been developed in order to incorporate market imperfections to payout decisions. LÄS MER

 2. 2. The behaviour of retail investors and price discovery in China

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar W. Hultman; John-Henrik L. A. von Dahn; [2020-08-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : China has, in the last decades, seen tremendous economic growth. Retail investors characterize the equity market, and these retail investors, who have a substantial impact on the price discovery in the mainland stock markets of China, are not entirely rational in their financial behaviours. LÄS MER

 3. 3. A Global Real Estate Securities Fund – focused on the Residential sector : An assessment based on fund managers' expertise

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Joel Ajne; Johannes Felden; [2020]
  Nyckelord :Real Estate Investments; Global Real Estate; Real Estate Securities; Real Estate Securities Fund; Residential Real Estate Investment; Fastighetsinvesteringar; fastigheter globalt; fastighetsaktier; fastighetsaktiefond; hyresfastighets investering;

  Sammanfattning : An investment vehicle that holds listed real estate securities that focus on residential properties globally, is currently not available. The study’s purpose is to determine the feasibility of such a product, its potential advantages and disadvantages. LÄS MER

 4. 4. Att vaccinera eller inte? Orsaker till vårdnadshavarens val att avstå : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mikaela Rintala; Veronica Kolmodin; [2020]
  Nyckelord :children’s vaccination; parental attitudes; vaccine hesitancy; barnvaccination; vaccinationstvekan; vårdnadshavares attityder;

  Sammanfattning : Introduktion: Vaccintveksamhet listades av WHO som en av de topp tio största hoten mot den globala folkhälsan år 2019. Följsamhet till de globala vaccinationsprogrammen är ett ekonomiskt sätt att förebygga sjukdom och ett viktigt bidrag till utvecklingen av flockimmunitet, vilket förebygger dödsfall och skyddar de som inte har möjlighet att immuniseras. LÄS MER

 5. 5. Factors for Accelerating the Development Speed in Systems of Artificial Intelligence

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Akshitha Kancharla; Akhil Pannala; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Traditional Software Engineering; factors; development speed; antecedents;

  Sammanfattning : Background: With the increase in the application of Artificial Intelligence, there is an urge to find ways to increase the development speed of these systems (time-to-market). Because time is one of the most expensive and valuable resources in software development. Faster development speed is essential for companies to survive. LÄS MER