Sökning: "litiumbromid"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet litiumbromid.

 1. 1. Absorptionskylmaskiner ombord : En undersökning om absorptionsprocessens potential ombord fartyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Kristofer Ahlin; [2014]
  Nyckelord :absorptionsprocess; kylprocess; absorptionkylprocess; litiumbromid; LiBr; kylmaskin; absorptionskylmaskin; energiåtervinning.;

  Sammanfattning : Målet med denna undersökning är att teoretiskt undersöka den vatten/litiumbromidbaserade absorptionsprocessens potential ombord fartyg då processen enbart drivs av huvudmaskinens högtemperaturkylvatten. Undersökningen genomförs teoretiskt mot tre olika fartyg samt Sjöfartshögskolan i Kalmars maskinrumssimulator. LÄS MER

 2. 2. Absorptionskyla i Linköpings energisystem : kompressorkyla vs absorptionskyla

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik; Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Ekoff Pauline; Lund Johanna; [2006]
  Nyckelord :ABS; absorptionskyla; värmedriven kylproduktion; litiumbromid; ammoniak; MODEST; COP;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med arbetet har varit att undersöka potentialen för värmedriven kylproduktion, dvs. absorptionskyla, i Linköpings energisystem. Bakgrunden är att många energibolag söker efter nya avsättningsområden för fjärrvärme pga. det överskott på värme som finns sommartid i energisystem med kraftvärme. LÄS MER