Sökning: "litiumjonbatterier"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet litiumjonbatterier.

 1. 1. Termisk rusning i litiumjonbatterier : En studie kring brand i litiumjonbatterier med fokus på räddningstjänstens insatser med vattenkylning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Scott; Albin Henning; [2021]
  Nyckelord :E-fordon; elbilar; räddningstjänst; kylning; släckning; litiumjonbatterier;

  Sammanfattning : Litiumjonbatterier är en kraftigt ökande energibärare som finns i allt från mobiltelefoner till datorer och elbilar. Användandet av dessa batterier är en nödvändighet i dagens energimarknad, och andelen elbilar ökar lavinartat år efter år. LÄS MER

 2. 2. Ventilering av brännbara gaser vid batteribränder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fredrik Gahm; [2021]
  Nyckelord :Lithium-ion batteries; thermal runaway; energy storage; battery storage; ventilation; explosion; explosion hazard.; Litiumjonbatterier; termisk rusning; energilager; batterilager; ventilation; explosion; explosionsrisk.;

  Sammanfattning : The use of lithium-ion batteries is something that is becoming more common in today’s society. They are found in a variety of electronic equipment such as mobile phones, laptops and tools. Several incidents have been reported due to lithium-ion batteries ending up in a state called thermal runaway. LÄS MER

 3. 3. Kobolt - vår tids olja? En studie om koboltindustrin i Demokratiska Republiken Kongo och handelsavtalet med Kina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nora Hattar; [2021]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kobolt är en mineral som används i uppladdningsbara litiumjonbatterier som finns i bland annat mobiltelefoner och elbilar. Dessa batterier har hyllats världen över eftersom det är ett steg i rätt riktning mot en värld fri från fossila bränslen. LÄS MER

 4. 4. Spectroelectrochemical analysis of the Li-ion battery solid electrolyte interphase using simulated Raman spectra

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Edvin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Lithium Ion Battery; Solid Electrolyte Interphase; Surface Enhanced Raman Spectroscopy; Density Functional Theory; LIB; SEI; SERS; DFT;

  Sammanfattning : Lithium Ion Batteries (LIBs) are important in today's society, powering cars and mobile devices. LIBs consist of a negative anode commonly made of graphite, and a positive cathode commonly made from transition metal oxides. Between these electrodes are separators and organic solvent based electrolyte. LÄS MER

 5. 5. Tillverkning av grafen-kiselkompositer till litiumjonbatterier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Anna Nordin; [2020]
  Nyckelord :Grafen; grafit; kisel; nanomaterial; litiumjonbatterier;

  Sammanfattning : I kommersiella litiumjonbatterier används ofta grafit i anodmaterialet, främst på grund av att det reversibelt kan placeras litiumjoner mellan dess lager. Grafit har dock en begränsad energitäthet och forskning bedrivs därför för att finna metoder som kan öka energitätheten hos anodmaterialet. LÄS MER