Sökning: "litterär analys"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden litterär analys.

 1. 1. Selma Lagerlöf i skolan : En didaktisk analys av en komplex litterär text

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ylva Ekholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En tidsresa med narratologiska medel : Berättarteknik, historiemedvetande och didaktisk relevans i Svetlana Aleksijevitjs Tiden Second hand: Slutet för den röda människan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexander Larsen; [2019]
  Nyckelord :Narratologi; berättarteknik; historiemedvetande; Svetlana Aleksijevitj; Tiden second hand; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en narratologisk analys av tre kapitel i Svetlana Aleksijevitjs dokumentärroman Tiden second hand: Slutet för den röda människan undersöka berättartekniken och det historiemedvetande som finns i kapitlen. Med utgångspunkt i detta diskuteras sedan hur romanen kan användas i gymnasieskolan för att stärka elevernas litterära kompetens och lärande i och genom skönlitteratur. LÄS MER

 3. 3. Diversity is best : A literary analysis of how Mark Haddon’s “The Curious Incident of the Dog in the Night-Time” may promote understanding and awareness towards the social construct of neurodiversity  

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Julia Hollertz; [2019]
  Nyckelord :Neurodiversity; English Level 6; Fundamental Values; Autism Spectrum Disorder; Neurotypicality; Social Model of Disability; Accurate Representation; Self-determination; Impairments; Disability;

  Sammanfattning : This essay investigates how the first person narrative of Mark Haddon’s neurodiverse protagonist in The Curious Incident of the Dog in the Night-Time raises awareness for the complexity of neurodiversity in relation to a neurotypical society. This has been done by applying the critical lens of Disability Studies and Disability Studies in Education to explain how disability is a concept of social and cultural construct. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of New Features for Extractive Summarization of Meeting Transcripts : Improvement of meeting summarization based on functional segmentation, introducing topic model, named entities and domain specific frequency measure

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emilio Marinone; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Automatic summarization of meeting transcripts has been widely stud­ied in last two decades, achieving continuous improvements in terms of the standard summarization metric (ROUGE). A user study has shown that people noticeably prefer abstractive summarization rather than the extractive approach. LÄS MER

 5. 5. Bilderbokens förmedlandeav genus i förskolan. En litteraturstudie om könsstereotypa normer ochnormbrytande i bilderböcker.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Evelina Västerstig; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bilderböcker är ett återkommande material som används flitigt i svenska förskolor. Barn lär sig om sin omvärld, vilka normer som råder i samhället och formar sin identitet med stöd av bland annat barnlitteratur som de möter i förskolans verksamhet. LÄS MER