Sökning: "litterär kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden litterär kompetens.

 1. 1. En tidsresa med narratologiska medel : Berättarteknik, historiemedvetande och didaktisk relevans i Svetlana Aleksijevitjs Tiden Second hand: Slutet för den röda människan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexander Larsen; [2019]
  Nyckelord :Narratologi; berättarteknik; historiemedvetande; Svetlana Aleksijevitj; Tiden second hand; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en narratologisk analys av tre kapitel i Svetlana Aleksijevitjs dokumentärroman Tiden second hand: Slutet för den röda människan undersöka berättartekniken och det historiemedvetande som finns i kapitlen. Med utgångspunkt i detta diskuteras sedan hur romanen kan användas i gymnasieskolan för att stärka elevernas litterära kompetens och lärande i och genom skönlitteratur. LÄS MER

 2. 2. Läsning pågår? : En fallstudie av lärares och elevers uppfattningar om läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mattias Karlsson; Kinga Lukacs; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; läsning; allmän repertoar; litterär repertoar; litteraturmedvetenhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom semistrukturerade intervjuer undersöka lärares och elevers uppfattningar om läsning av skönlitteratur i undervisningen. Som stöd för studien används en teoretisk modell om en allmän och en litterär repertoar som tillhör såväl läsaren som texten. LÄS MER

 3. 3. Tidsresor i klassrummet : fanfiction som bearbetningssätt av skönlitteratur på gymnasiet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Sammy Vallgren; [2019]
  Nyckelord :fanfiction; litterär kompetens; läsarskribent; fanfictionprocess; skrivdiskurser; läsa; kreativt skrivande; skriva; svenska språket; svenskundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats bygger på en undersökning vars syfte varit att utvärdera fanfiction som bearbetningssätt av skönlitteratur i gymnasiekurserna svenska 2 och svenska 3. För att kunna uppfylla detta syfte har elever skrivit fanfiction med en novell som källtext. LÄS MER

 4. 4. Lust att läsa - lätt att känna? : Läsprojekt med önskan om medmänsklighet, demokratiskt sinne och läslust

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Birgitta Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :litteraturläsning; berörd medmänsklighet; litterär kompetens; läslust;

  Sammanfattning : På vilka sätt kan en litterär berättelse beröra läsare och bidra till en medmänsklig personlighetsutveckling i vårt digitala informationssamhälle, är utgångspunkten i denna studie av sjuttiosju gymnasieelevers läsvanor, läslust och litterära kompetens då de deltagit i ett läsprojekt. Studiens syfte är tudelat. LÄS MER

 5. 5. Samtala om texten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rasmus Ekstedt; [2018]
  Nyckelord :litteraturläsning; litterär kompetens; samtalsfrågor; styrning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur läsning av litteratur styrs genom samtals- och diskussionsfrågor. Analysen gjordes utifrån en lärobok till gymnasiekursen svenska 2, Svenska Impulser 2. LÄS MER